2007_08
Guía docente 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
 
 

Titulaciones

1er Ciclo
Educació Social (1999)
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) (Campus Terres de l'Ebre)
Mestre Especialitat en Educació Musical (1997)
Mestre Especialitat en Educació Primària (1997)
Mestre Especialitat en Llengua Estrangera (1997)

2º Ciclo
Psicopedagogia (2003)

1er y 2º Ciclo
Pedagogia (1993)
Pedagogia (2002)
Psicologia (1993)
Psicologia (2002)Bienvenida

La Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia és un dels centres que estructuren la Universitat Rovira i Virgili , que va ser creada per la Llei 36/1991, aprovada el 30 de desembre pel Parlament de Catalunya ( DOCG de 15 de gener de 1992 ) Integra les llicenciatures de Pedagogia, Psicologia i Psicopedagogia, i les diplomatures d' Educació Social i Mestre. En la diplomatura de Mestre es poden cursar sis especialitats: Educació Especial, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Musical, Educació Física i Educació en Llengua Estrangera . Tots aquests estudis estan perfectament consolidats a les nostres comarques.

Aquesta Facultat, per la naturalesa dels seus estudis i pel seu propi tarannà, té un fort compromís amb el món educatiu i en el seu si acull l'Institut de Ciències de l'Educació, el programa APQUA, el Servei de Recursos Educatius i activitats diverses relacionades amb l'educació, apart que es projecta també a l'exterior a través de convenis clínics,serveis socials de diferent tipus i empreses, segons l'ensenyament que realitzin.

Esperem consolidar el nostre objectiu de ser un autèntic lloc de trobada de tots els àmbits professionals que guarden relació amb els nostres estudis. Per això hem de começar per aconseguir que tots els nostres estudiants visquin la Facultat com quelcom seu i l'abasteixin del dinamisme i apertura que tot centre universitari ha de tenir.

L'EQUIP DEGANAL