2014_15
Guía docente 
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología
A A 
castellano 
 

Titulaciones

Grado
Doble titulación de Grado de Educació Infantil y Educación Primaria (2013)
Grado de Educación Infantil (2009)
Grado de Educación Infantil (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Grado de Educación Infantil (2009) (Sede Baix Penedès)
Grado de Educación Primaria (2009)
Grado de Educación Primaria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Grado de Educación Social (2009)
Grado de Pedagogía (2009)
Grado de Psicología (2009)

Master Oficial
Ciencia Cognitiva y Lenguaje (2006)
Ciencia Cognitiva y Lenguaje (2013)
Formación Profesor. de ESO, Bachi., FP y Enseñanzas de Idiomas (CTE) (2009)
Formación del Profesorado de ESO, Bachi., FP y Enseñanza de Idiomas (2009)
Psicología de la Salud (2012)
Psicología General Sanitaria (2014)
Tecnología Educativa: e-learning y Gestión del Conocimiento (2010)
Tecnología Educativa: e-Learning y Gestión del Conocimiento (2012)

1º y 2º Ciclo
Pedagogía (2002)
Psicología (2002)

2º Ciclo
Psicopedagogía (2003)Bienvenida

La Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia és un dels centres que estructuren la Universitat Rovira i Virgili , que va ser creada per la Llei 36/1991, aprovada el 30 de desembre pel Parlament de Catalunya ( DOCG de 15 de gener de 1992 ) Integra les llicenciatures de Pedagogia, Psicologia i Psicopedagogia, i les diplomatures d' Educació Social i Mestre. En la diplomatura de Mestre es poden cursar sis especialitats: Educació Especial, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Musical, Educació Física i Educació en Llengua Estrangera . Tots aquests estudis estan perfectament consolidats a les nostres comarques.

Aquesta Facultat, per la naturalesa dels seus estudis i pel seu propi tarannà, té un fort compromís amb el món educatiu i en el seu si acull l'Institut de Ciències de l'Educació, el programa APQUA, el Servei de Recursos Educatius i activitats diverses relacionades amb l'educació, apart que es projecta també a l'exterior a través de convenis clínics,serveis socials de diferent tipus i empreses, segons l'ensenyament que realitzin.

Esperem consolidar el nostre objectiu de ser un autèntic lloc de trobada de tots els àmbits professionals que guarden relació amb els nostres estudis. Per això hem de começar per aconseguir que tots els nostres estudiants visquin la Facultat com quelcom seu i l'abasteixin del dinamisme i apertura que tot centre universitari ha de tenir.

L'EQUIP DEGANAL