2015_16
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 

Ensenyaments

Grau
Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013)
Grau d'Educació Infantil (2009)
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)
Grau d'Educació Primària (2009)
Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Grau d'Educació Social (2009)
Grau de Pedagogia (2009)
Grau de Psicologia (2009)

Màster Oficial
Ciència Cognitiva i Llenguatge (2006)
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Enseny. d'Idiomes (CTE) (2009)
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)
Psicologia General Sanitària (2014)
Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (2012)

1r i 2n Cicle
Pedagogia (2002)
Psicologia (2002)

2n Cicle
Psicopedagogia (2003)Benvinguda

La Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia és un dels centres que estructuren la Universitat Rovira i Virgili , que va ser creada per la Llei 36/1991, aprovada el 30 de desembre pel Parlament de Catalunya ( DOCG de 15 de gener de 1992 ) Integra les llicenciatures de Pedagogia, Psicologia i Psicopedagogia, i les diplomatures d' Educació Social i Mestre. En la diplomatura de Mestre es poden cursar sis especialitats: Educació Especial, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Musical, Educació Física i Educació en Llengua Estrangera . Tots aquests estudis estan perfectament consolidats a les nostres comarques.

Aquesta Facultat, per la naturalesa dels seus estudis i pel seu propi tarannà, té un fort compromís amb el món educatiu i en el seu si acull l'Institut de Ciències de l'Educació, el programa APQUA, el Servei de Recursos Educatius i activitats diverses relacionades amb l'educació, apart que es projecta també a l'exterior a través de convenis clínics,serveis socials de diferent tipus i empreses, segons l'ensenyament que realitzin.

Esperem consolidar el nostre objectiu de ser un autèntic lloc de trobada de tots els àmbits professionals que guarden relació amb els nostres estudis. Per això hem de começar per aconseguir que tots els nostres estudiants visquin la Facultat com quelcom seu i l'abasteixin del dinamisme i apertura que tot centre universitari ha de tenir.

L'EQUIP DEGANAL