2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología
A A 
castellano 
 

Bienvenida

La Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia és un dels centres que estructuren la Universitat Rovira i Virgili , que va ser creada per la Llei 36/1991, aprovada el 30 de desembre pel Parlament de Catalunya ( DOCG de 15 de gener de 1992 ) Integra els graus de Pedagogia, Psicologia, Educació Social, Educació Infantil, Educació Primària i Doble titulació de grau en Educació Infantil i Educació Primària. També s'imparteixen els Màsters de Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Pofessional i Ensenyament d'Idiomes, el Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement i el Màster en Psicologia General Sanitària . Tots aquests estudis estan perfectament consolidats a les nostres comarques.

Aquesta Facultat, per la naturalesa dels seus estudis i pel seu propi tarannà, té un fort compromís amb el món educatiu i en el seu si acull l'Institut de Ciències de l'Educació, el Servei de Recursos Educatius i activitats diverses relacionades amb l'educació, apart que es projecta també a l'exterior a través de convenis clínics, serveis socials de diferent tipus i empreses, segons l'ensenyament que realitzin.

Esperem consolidar el nostre objectiu de ser un autèntic lloc de trobada de tots els àmbits professionals que guarden relació amb els nostres estudis. Per això hem de començar per aconseguir que tots els nostres estudiants visquin la Facultat com quelcom seu i l'abasteixin del dinamisme i apertura que tot centre universitari ha de tenir.

L'EQUIP DEGANAL