2006_07
Guía docente 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
 
 

Organització de l'FCEPEl govern de la Facultat depèn de la Junta de Facultat i del Deganat.

DEGANAT

Degana de la Facultat:

Dra. Misericòrdia Camps i Llauradó

Vicedegà:

Dr. Jacky Verrier Delahaie

Responsable de l’ensenyament d’Educació Social:

Dra. Montserrat Guasch i Garcia

Responsable de l’ensenyament de Psicologia:

Dr. Urbano Lorenzo Seva

Responsable dels ensenyaments de Pedagogia i Psicopedagogia:

Dr. José Miguel Jiménez González

Corresponsables de l’ensenyaments de Mestres:

Dr. Jacky Verrier Delahaie

Sra. Dolors Roigé i Riola

Secretària de la Facultat:

Dra. Rosa Sánchez-Casas Padilla

COORDINADOR DE MOBILITAT

Sr. Josep B. Holgado García