2007_08
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 

Organització de l'FCEP

El govern de la Facultat depèn de la Junta de Facultat i del Deganat.

DEGANAT

Degana de la Facultat:

Dra. Montserrat Guasch Garcia

Vicedegà:

Dr. Jose Miguel Jiménez González

Responsable de l’ensenyament d’Educació Social:

Dra. Joana Tierno Garcia

Responsable de l’ensenyament de Psicologia:

Dra. Paloma Vicens Calderón

Responsable dels ensenyaments de Pedagogia i Psicopedagogia:

Dra. Concepció Torres Sabaté

Responsables de l’ensenyaments de Mestres:

Dr. Luis Marques Molias

Secretari de la Facultat:

Dr. Eliseo Chico Libran

COORDINADOR DE MOBILITAT

Sr. Josep B. Holgado García