2008_09
Guía docente 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
 
 

Organització de l'FCEP

El govern de la Facultat depèn de la Junta de Facultat i del Deganat.

DEGANAT

Degana de la Facultat:

Dra. Montserrat Guasch Garcia

Vicedegà:

Dr. José Miguel Jiménez González

Responsable de l’ensenyament d’Educació Social:

Dra. Joana M. Tierno Garcia

Responsable de l’ensenyament de Psicologia:

Dra. Paloma Vicens Calderón

Responsable dels ensenyaments de Pedagogia i Psicopedagogia:

Dra. Conxa Torres Sabaté

Responsable de l’ensenyaments de Mestres:

Dr. Luis Marqué Molias

Responsable de l’ensenyament de Mestres Educació Infantil al Campus de les Terres de l'Ebre:

Sr. Josep B. Holgado Garcia

Secretària de la Facultat:

Dr. Eliseo Chico Librán

COORDINADORA DE MOBILITAT

Dra. Carme Garcia Yeste