2010_11
Guía docente 
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología
A A 
castellano 
 

Organització de l'FCEP

El govern de la Facultat depèn de la Junta de Facultat i del Deganat.

EQUIP DE GOVERN

Degana:

Dra. Montserrat Guasch Garcia

Vicedegà:

Dr. José Miguel Jiménez González

Responsable de l’ensenyament d’Educació Social:

Dra. Joana M. Tierno Garcia

Responsable de l’ensenyament de Psicologia:

Dra. Paloma Vicens Calderón

Responsable dels ensenyaments de Pedagogia i Psicopedagogia:

Dra. Conxa Torres Sabaté

Responsable dels ensenyaments de Mestres:

Dr. Luis Marqué Molias

Responsable de l’ensenyament de Mestres Educació Infantil al Campus de les Terres de l'Ebre:

Sr. Josep B. Holgado Garcia

Responsable del Grau d'Educació Infantil a la Seu de Comarruga:

Dra. Pilar Iranzo Garcia
 

Secretari de la Facultat:

Dr. Jordi Tous Pallarès