2011_12
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 

Organització de la FCEP

El govern de la Facultat depèn de la Junta de Facultat i del Deganat.

EQUIP DE GOVERN

Degà:

Dr. Jordi Tous Pallarés

Vicedegana:

Dra. Paloma Vicens Calderón

Responsable de l’ensenyament d’Educació Social:

Dra. Joana M. Tierno Garcia

Responsable de l’ensenyament de Psicologia:

Dra. Margarita Torrente Torné

Responsable dels ensenyaments de Pedagogia i Psicopedagogia:

Dra. Conxa Torres Sabaté

Responsable dels ensenyaments de Mestres:

Dr. Luis Marqué Molias

Responsable de l’ensenyament de Mestres Educació Infantil al Campus de les Terres de l'Ebre:

Sr. Josep B. Holgado Garcia

Responsable del Grau d'Educació Infantil a la Seu de Comarruga:

Dra. Pilar Iranzo Garcia

Secretari de la Facultat:

Dr. Josep Demestre Viladevall