2009_10
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 

Mobilitat

Coordinadora de Mobilitat d’Alumnes, Professorat i PAS

                Es troba al despatx número 8 (3a planta) de l’edifici Ventura i Gassol

                Coordinadora: Janaina Minelli de Oliveira

  Horari d'atenció: els dimecres de 10.00 a 13.00

                Telèfon: 977 – 55 80 93

                E-mail:coormob.fcep@urv.cat

Mobilitat

Aquest Servei proporciona als estudiants la possibilitat de fer estades en altres universitats per tal de realitzar-hi estudis o de col·laborar en diverses activitats acadèmiques.

 

La Facultat participa en els programes d’intercanvi següents:

 

-   Programa SICUE-SENECA:

Aquest programa ofereix l’intercanvi d’estudiants d’últims cursos d’ensenyaments universitaris en tot l’Estat espanyol per donar-los un alt valor formatiu. Té com a objectiu que els alumnes participin en sistemes docents diferents, fins i tot en el règim de pràctiques, i els experimentin, així com que coneguin aspectes socials i culturals d’altres comunitats autònomes.

Els estudiants que hi participin  poden demanar una beca al Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) que dona suport a la mobilitat,

 

-   Programa SÒCRATES-ERASMUS:

És un programa finançat per la Unió Europea. Per als estudiants representa la possibilitat de realitzar una estada acadèmica en una altra universitat europea amb ple reconeixement dels estudis cursats a la universitat de destinació, per un període que oscil·la entre 3 mesos i un curs acadèmic.

Es rep un ajut destinat a compensar les despeses de viatge, la diferencia de nivell de vida, ...

 

-   Programa DRAC:

Aquest programa té com a objectiu promocionar la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de l’Institut Joan Lluís Vives o de les seves universitats membres.

 

- Programes propis amb Llatinoamèrica i la resta del món

Trobareu més informació a la URL següent:   http://www.fcep.urv.es/mobilitat/alumnes/index.htm