2011_12
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 

Mobilitat

Coordinadora de Mobilitat per ERASMUS

Janaina Minelli de Oliveira

Lloc i horari d'atenció: Despatx núm. 8, 3a planta, edifici Ventura Gassol. Dimecres d'11.00 a 14.00 h.

Telèfon: 977 – 55 80 93

E-mail: janaina.oliveira@urv.cat

Coordinadora de Mobilitat per SICUE-SENECA

Margarita Torrente Torné

Lloc i horari d'atenció: Laboratori de Psicologia, despatx 5. Dimarts de 10.00 a 12.00 h.

Telèfon: 977 – 55 80 79

E-mail: margarita.torrente@urv.cat

Coordinadora del Projecte de Cooperació del Pràcticum a Nicaragua

Rosa Sánchez-Casas Padilla

Lloc i horari d'atenció: Despatx núm. 1, 4a planta, edifici Ventura Gassol. Dimarts i dijous de 12.00 a 14.00 h. i de 15.30 a 16.30

Telèfon: 977 – 55 80 95

E-mail: rosamaria.sanchezcasas@urv.cat

Mobilitat

Aquest Servei proporciona als estudiants la possibilitat de fer estades en altres universitats per tal de realitzar-hi estudis o de col·laborar en diverses activitats acadèmiques.

La Facultat participa en els programes d’intercanvi següents:

- Programa SICUE-SENECA:

Aquest programa ofereix l’intercanvi d’estudiants d’últims cursos d’ensenyaments universitaris en tot l’Estat espanyol per donar-los un alt valor formatiu. Té com a objectiu que els alumnes participin en sistemes docents diferents, fins i tot en el règim de pràctiques, i els experimentin, així com que coneguin aspectes socials i culturals d’altres comunitats autònomes.

Els estudiants que hi participin poden demanar una beca al Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) que dona suport a la mobilitat,

- Programa SÒCRATES-ERASMUS:

És un programa finançat per la Unió Europea. Per als estudiants representa la possibilitat de realitzar una estada acadèmica en una altra universitat europea amb ple reconeixement dels estudis cursats a la universitat de destinació, per un període que oscil·la entre 3 mesos i un curs acadèmic.

Es rep un ajut destinat a compensar les despeses de viatge, la diferencia de nivell de vida, ...

- Programa DRAC:

Aquest programa té com a objectiu promocionar la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de l’Institut Joan Lluís Vives o de les seves universitats membres.

- Programes propis amb Llatinoamèrica i la resta del món

Trobareu més informació a la URL següent: http://www.fcep.urv.es/mobilitat/alumnes/index.htm