2006_07
Guía docente 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
 
 

Oficina de Suport al Deganat

Es troba ubicada a l’entrada de la Facultat (a l’esquerra del vestíbul)

Telèfon: 977 55 80 54

E.-mail: sdegfcep@fcep.urv.es

Tècnica de l’Oficina: Rosa Garcia i Gonzàlvez

Administrativa: Carme Castillo Peralta

Auxiliar administrativa: Eugènia Seco Garcia