2006_07
Guía docente 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
 
 

Secretaría

Secretaria

Ubicada al vestíbul d’entrada a la Facultat.

L’horari d’atenció al públic és:

de 10 a 13 h de dilluns a divendres i la tarda del dilluns de 15.30 a 17.30 h.

Telèfon: 977 - 55 80 56 i 55 80 57

E-mail: mailto:secedu@urv.cat

Cap de Secretaria: Sra. Leonor Trullols i Ripollès