2015_16
Guía docente 
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología
A A 
castellano 
 
Currículum Nuclear
 Grado en Educación Infantil (2009) (Campus Terres de l'Ebre)

Reconeixement B1 llengua estrangera

A aquells alumnes que cursin un mínim de 12 ECTS d'assignatures optatives de la menció d'Idiomes se'ls reconeixerà el nivell B1 de llengua estrangera.

La resta d'alumnes poden acreditar-lo per alguna de les vies següents: 

1. Elaborant i presentant del Treball Fi de Grau en anglès.

2. Acreditant el nivell necessari presentant un certificat reconegut .

3. Superant l’examen del nivell B1 que ofereix pel Servei Lingüístic de la URV .