2012_13
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle
2n Cicle
1r i 2n Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:

    * Ubicar-me amb facilitat a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en que puc participar com estudiant.

    * Orientació en la matrícula.

    * Aprendre habilitats i tècniques per a millorar el meu rendiment acadèmic.

    * Orientació en la presa de decisions de caràcter acadèmic.

    * Suport en la incorporació al món laboral.


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories que assistiràs poder estar organitzades amb tres tipus d’activitats:

    * Tutories en petit grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en petit grup fomentant la  vostra discussió i participació.

    * Tutories individuals: quan vulguis consultar al teu tutor temes de caràcter personal. Les heu de sol·licitar vosaltres.

    * Seminaris/jornades/cursos: de caràcter formatiu. El tutor us informarà de quines són interessants d’assistir.

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual:

    * Presencial: quan us trobeu físicament en un mateix lloc amb el tutor.

    * Virtual: a través de Moodle: E-tutories. E-tutories pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor, acordar un dia i hora per a la tutoria i disposar d’informació important. Accediràs en aquest espai  a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

L’assignació és a l’atzar. En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi.


En quins moments és recomanable anar a les tutories?

    * Abans de la matrícula, per tal de rebre orientació acadèmica en funció dels teus interessos i perfil acadèmic/professional.

    * Inici de curs, sobre tot si ets alumne de nou ingrés t’ajudarà a conèixer millor la universitat.

    * A mitjans de curs, per tal de fer un seguiment de com estàs evolucionant a nivell acadèmic i orientar-te en aspectes relacionats amb el teu rendiment acadèmic.

    * Inici del segon semestre, sobretot si ets alumne de nou ingrés, per tal de revisar els resultats acadèmics del primer semestre i orientar la planificació i dedicació en el segon semestre.

    * A final de curs, per tal de revisar el nivell de preparació de les matèries i revisar el teu itinerari formatiu si és necessari.

    * Altres moments al llarg de la carrera, quan t’interessi parlar amb el teu tutor. 


El Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

A continuació s'adjunta el Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia:

PAT de fcep