2019_20
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

Per a què em pot ser útil la tutoria?

Com estan organitzades les tutories?

Qui és el meu tutor/a?

Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

En quins moments és recomanable anar a les tutories?

El Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

http://www.fcep.urv.cat/ca/informacio-academica/tutories/