2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
Grau en Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11274003 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT AN
Formació bàsica 18
11274004 HABILITATS COMUNICATIVES AN
Formació bàsica 12
11274002 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS AN
Formació bàsica 18
11274001 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11274009 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT AN
Formació bàsica 6
11274101 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I AN
Obligatòria 6
11274107 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I AN
Obligatòria 6
11274104 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I AN
Obligatòria 6
11274005 ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA AN
Formació bàsica 6
11274007 INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ AN
Formació bàsica 12
11274008 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL AN
Formació bàsica 6
11274006 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS AN
Formació bàsica 12
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11274102 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II AN
Obligatòria 12
11274108 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II AN
Obligatòria 6
11274105 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II AN
Obligatòria 6
11274401 PRÀCTICUM I AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11274103 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III AN
Obligatòria 3
11274109 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III AN
Obligatòria 6
11274106 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III AN
Obligatòria 9
11274301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 9
11274402 PRÀCTIQUES EXTERNES II AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11274233 ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL 1Q
Optativa 6
11274211 AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA 1Q
Optativa 3
11274205 FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA 1Q
Optativa 3
11274229 RELIGIÓ, CULTURA I VALORS 1Q
Optativa 6
11274209 DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT 2Q
Optativa 3
11274208 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA 2Q
Optativa 6
11274232 PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA 2Q
Optativa 6
11274204 PROJECTE ARTÍSTIC 2Q
Optativa 3
11274206 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I AN
Optativa 6
11274227 EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA AN
Optativa 3
11274202 ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3
11274228 FORMACIÓ PSICO-CORPORAL AN
Optativa 3
11274224 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE AN
Optativa 6
11274226 L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT AN
Optativa 3