2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
2
7
4
0
0
1
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
1
1
2
7
4
0
0
2
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
1
1
2
7
4
0
0
3
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
1
1
2
7
4
0
0
4
HABILITATS COMUNICATIVES
1
1
2
7
4
0
0
5
ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
1
1
2
7
4
0
0
6
ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
1
1
2
7
4
0
0
7
INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
1
1
2
7
4
0
0
8
L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
1
1
2
7
4
0
0
9
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
1
1
2
7
4
1
0
1
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
1
1
2
7
4
1
0
4
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
1
1
2
7
4
1
0
7
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
1
1
2
7
4
1
0
2
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
1
1
2
7
4
1
0
5
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
1
1
2
7
4
1
0
8
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
1
1
2
7
4
4
0
1
PRÀCTICUM I
1
1
2
7
4
1
0
3
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
1
1
2
7
4
1
0
6
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
1
1
2
7
4
1
0
9
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
1
1
2
7
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
1
2
7
4
4
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
1
1
2
7
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
1
1
2
7
4
2
0
4
PROJECTE ARTÍSTIC
1
1
2
7
4
2
0
5
FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
1
1
2
7
4
2
0
6
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
1
1
2
7
4
2
0
8
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
1
1
2
7
4
2
0
9
DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
1
1
2
7
4
2
1
1
AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
1
1
2
7
4
2
2
4
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
1
1
2
7
4
2
2
6
L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
1
1
2
7
4
2
2
7
EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
1
1
2
7
4
2
2
8
FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
1
1
2
7
4
2
2
9
RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
1
1
2
7
4
2
3
2
PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
1
1
2
7
4
2
3
3
ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
A1Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
RA1Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA2Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA3Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274401/PRÀCTICUM I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA4Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA5Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA6Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA7Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA8Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA9Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA10Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA11Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA12Coneix i valora críticament el currículum.
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA13Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA14Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA15Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA16Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA17Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274401/PRÀCTICUM I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA18Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA19Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274401/PRÀCTICUM I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA20Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA21Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora
i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA2Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274401/PRÀCTICUM I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA3Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA4Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA5Coneix els models educatius i les seves metodologies.
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA6Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA7Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA8Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA9Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA10Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA11Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA12Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA13Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA14Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA15Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA16Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA17Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA18 Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA19Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA20Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA21Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA22Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA23Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit ritmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA24Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA25Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA26Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA27Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA28Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA29Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274401/PRÀCTICUM I
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA30Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA31Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als
drets humans.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA2Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA3Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA4Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA5Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA6Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA7Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA8Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA9Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA10Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA11Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA12Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA13Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA14Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA15Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA16Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA17Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA18Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA19Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA20Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA21Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274401/PRÀCTICUM I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA22Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274401/PRÀCTICUM I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA23Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
A4Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre
ells.
RA1Observa i analitza els contextos educatius.
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA2Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA3Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA4Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA5Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA6Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA7Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA8Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
A5Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i
la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els
valors en la primera infància.
RA1Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA2Valora la importància del treball en equip
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274401/PRÀCTICUM I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA3Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA4Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA5Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA6Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA7Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
A6Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles
disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions
d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per
escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
RA1Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA2Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274401/PRÀCTICUM I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA3Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA4Identifica els processos anormals del desenvolupament.
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA5Identifica dificultats d'aprenentatge.
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274401/PRÀCTICUM I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11274233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA6Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11274008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupame