2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursCinquè CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
9
0
4
0
0
1
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
1
1
9
0
4
0
0
2
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
1
1
9
0
4
0
0
3
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
1
1
9
0
4
0
0
4
HABILITATS COMUNICATIVES
1
1
9
0
4
0
0
5
ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
1
1
9
0
4
0
0
8
L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
1
1
9
0
4
0
0
6
ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
1
1
9
0
4
0
0
7
INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
1
1
9
0
4
0
0
9
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
1
1
9
0
4
1
0
1
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
1
1
9
0
4
1
0
2
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
1
1
9
0
4
1
0
3
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
1
1
9
0
4
4
0
1
PRACTICUM I (G.EI)
1
1
9
0
4
1
0
4
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
1
1
9
0
4
1
0
5
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
1
1
9
0
4
1
0
6
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
1
1
9
0
4
1
0
7
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
1
1
9
0
4
1
0
8
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
1
1
9
0
4
4
0
3
PRACTICUM II (G.EI)
1
1
9
0
4
1
0
9
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
1
1
9
0
4
1
1
0
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
1
1
9
0
4
1
1
1
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
1
1
9
0
4
1
1
2
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
1
1
9
0
4
4
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
1
1
9
0
4
1
1
3
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
1
1
9
0
4
1
1
4
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
1
1
9
0
4
1
1
5
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
1
1
9
0
4
1
1
6
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
1
1
9
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
1
1
9
0
4
3
0
2
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
1
1
9
0
4
4
0
4
PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
1
1
9
0
4
2
0
1
CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
1
1
9
0
4
2
0
2
CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
1
1
9
0
4
2
0
3
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
1
1
9
0
4
2
0
4
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
1
1
9
0
4
2
0
5
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
Aei1Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
RA1Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA2Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA3Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA4Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA5Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA6Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA7Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA8Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA9Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA10Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA11Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA12Coneix i valora críticament el currículum.
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA13Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA14Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA15Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA16Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA17Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA18Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA19Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA20Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA21Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
Aei2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora
i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA2Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA3Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA4Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA5Coneix els models educatius i les seves metodologies.
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA6Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA7Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA8Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA9Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA10Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA11Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA12Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA13Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA14Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA15Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA16Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA17Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA18Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA19Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA20Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA21Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA22Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA23Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA24Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA25Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA26Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA27Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA28Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA29Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA30Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA31Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA32Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
Aei3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als
drets humans.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA2Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA3Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA4Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA5Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA6Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA7Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA8Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA9Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA10Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA11Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA12Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA13Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA14Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA15Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA16Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA17Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA18Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA19Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA20Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA21Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA22Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA23Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
Aei4Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre
ells.
RA1Observa i analitza els contextos educatius.
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA2Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA3Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA4Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA5Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA6Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA7Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA8Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
Aei5Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i
la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els
valors en la primera infància.
RA1Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA2Valora la importància del treball en equip
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA3Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA4Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA5Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA6Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA7Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
Aei6Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles
disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions
d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per
escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
RA1Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA2Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I (G.EI)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904403/PRACTICUM II (G.EI)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904402/PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904116/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904404/PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP)
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904203/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904204/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904205/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
 RA3Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS