2016_17
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Juventud y Sociedad (2007)

Aquest màster és interuniversitari i està coordinat per la Universitat de Girona.

La informació referent al pla d'estudis es pot consultar des del següent enllaç: http://www.udg.edu/mijs/JoventutiSocietat/Pladestudis/tabid/19556/language/ca-ES/Default.aspx