2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Plaça Imperial Tàrraco 1
Telèfon: +34 977 55 95 98
Fax: 977 55 95 97
E-43005 Tarragona

Welcome
Location
General description
Organization
Departaments
Regulations of interest to students