2009_10
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Grau d'Anglès (2009)
Grau d'Història (2008)
Grau d'Història de l'Art (2008)
Grau de Comunicació Audiovisual (2009)
Grau de Llengua i Literatura Catalanes (2009)
Grau de Llengua i Literatura Hispàniques (2009)
Grau de Periodisme (2009)
Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2009)

Màster Oficial
Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2006)
Antropologia Urbana (2006)
Arqueologia Clàssica (2006)
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2006)
Ensenyament de Llengües Estrangeres (2007)
Estudis Culturals en Llengua Anglesa, Textos i Contextos (2009)
Estudis Culturals Mediterranis (2006)
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (2007)
Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes (2007)
Joventut i Societat (2008)
Migracions i Mediació Social (2007)
Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa (2009)

1er i 2on Cicle
Filologia Anglesa (2001)
Filologia Catalana (2001)
Filologia Hispànica (2001)
Geografia (2001)
Història (2001)
Història de l'Art (2001)
Publicitat i Relacions Públiques (2001)

2on Cicle
Antropologia Social i Cultural (2001)
Periodisme (2004)Benvinguda

 

Els estudis de Lletres a Tarragona es remunten al segle XVI, quan per iniciativa del cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta es constituí una universitat a la nostra ciutat amb ensenyaments de gramàtica, arts i teologia. Després de la Guerra de Successió, es mantingué encara l’Estudi Literari, que depenia de la nova Universitat de Cervera, fins a mitjans del segle XIX; i des de finals del segle XIX fins als anys trenta del segle XX, la Universitat Eclesiàstica de Tarragona va impartir títols d’ensenyament superior en Filosofia, Teologia i Dret Canònic.

Una llarga tradició que es va reemprendre a partir del curs del 1971-1972, amb la implantació a la nostra ciutat d’aules de la Universitat de Barcelona. Un procés que va culminar el 1983 amb la creació per Decret de les Cortes Espanyoles de les Facultats de Lletres i de Ciències Químiques, nucli inicial de l’actual Universitat Rovira i Virgili, creada per la Generalitat de Catalunya el desembre de 1992.

La Facultat de Lletres és un centre divers i dinàmic on, el curs 2009-10, s’impartiran set titulacions de primer i segon cicle, dos titulacions de segon cicle, 8 graus i 12 màsters oficials.

El dinamisme de la Facultat de Lletres, la nostra voluntat i vocació d’incidència i imbricació amb la societat que ens envolta, es tradueix en la realització de nombroses activitats de tot tipus (congressos, seminaris, jornades, activitats d’extensió universitàries) organitzades per la mateixa Facultat, pels diferents departaments i pels propis estudiants i que contribueixen a la difusió i a la dinamització cultural de les comarques meridionals de Catalunya. Al mateix temps, la col·laboració amb les institucions i entitats dels nostre entorn  és constant. És, també, una Facultat oberta a tot el món com ho palesen els convenis Erasmus, els convenis amb universitats americanes i els convenis amb tres Universitats de la R. P. Xina (Dalian, Nanjing i Sichuan) concretats en l'organització, a través de la FURV, d'un curs de Llengua i cultura hispàniques.

La Facultat de Lletres està plenament compromesa amb la renovació docent que exigeix la societat, com ho palesa la participació en projectes d’innovació docent que han merescut el Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent 2007, i amb el procés d’incorporació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. També està compromesa amb el  nostre entorn i reiterem el nostre compromís de contribuir a la millor preparació dels estudiants universitaris, a la dinamització cultural del nostre entorn i a la configuració d’una societat més justa, plural i tolerant.

La Facultat s'ha traslladat, el passat mes de gener, a les noves instal·lacions del Campus Catalunya, integrat per les Facultats de Jurídiques, Infermeria i Lletres. Aquesta nova ubicació ha implicat un important canvi de gestió per millorar la coordinació entre els diferents centres que integren el Campus. Totes les aules del nou Campus mantenen o milloren la dotació d’equipament informàtic i audiovisual que permet una correcta aplicació de les noves tecnologies a la formació i aprenentatge del alumnes.