2007_08
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 

Ensenyaments

2on Cicle
Antropologia Social i Cultural (2001)
Periodisme (2004)

1er i 2on Cicle
Filologia Anglesa (2001)
Filologia Catalana (2001)
Filologia Hispànica (2001)
Geografia (2001)
Història (2001)
Història de l´Art (2001)
Publicitat i Relacions Públiques (2001)Descripció general del centre

ENSENYAMENTS

 

Per al curs 2007-2008, la Facultat de Lletres ofereix els següents ensenyaments:

 

1r i 2n cicle

• Filologia Anglesa

• Filologia Catalana

• Filologia Hispànica

• Geografia

• Història

• Història de l’Art

• Publicitat i Relacions Públiques

 

Graus (proves pilot d’adequació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.-Títols propis)

• Geografia (Anàlisi i Ordenació Territorial), (títol propi, prova pilot del DURSI d’adequació a l’EEES)

• Història (societats i cultures), (títol propi, prova pilot del DURSI d’adequació a l’EEES)

 

2n cicle

• Antropologia Social i Cultural (llicenciatura de segon cicle)

• Periodisme (llicenciatura de segon cicle)

 

Màsters

• Títol oficial de Màster en Arqueologia del Quaternari

• Títol oficial de Màster en Arqueologia

• Títol oficial de Màster en Estudis Culturals Mediterranis

• Títol oficial de Màster en Antropologia Urbana (MAU)

• Títol oficial de Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional (MAMSI)

• Títol oficial de Màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i  Cultura Catalanes

• Títol oficial de Màster en Translation and Intercultural Studies

• Títol oficial de Màster en Estudi de dones, gènere i ciutadania (interuniversitari)

• Títol oficial de Màster en Migracions i Mediació Social (MiMS)

•  Títol oficial de Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres (itinerari Espanyol/itinerari Anglès)