2009_10
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

Departaments

DEPARTAMENTS DE LA FACULTAT DE LLETRES

Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Director: Jordi Roca Girona Tel. 977 55 81 83 a/e: jordi.roca@urv.cat

Secretària: Maria R. Cubells Bartolomé Tel. 977 55 95 90 a/e: mariaramon.cubells@urv.cat

Resp. administrativa: Núria Martorell Vidal Tel. 977 55 97 48 a/e: sdantro@urv.cat

Resp. Suport Recerca i Docència: Pedro F. Marta Prieto Tel. 977 55 97 70 a/e: pedro.marta@urv.cat

 

Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

Director: Joaquin Romero Gallego Tel. 977 55 82 50 a/e: joaquin.romero@urv.cat

Secretari: Macià Riutort Riutort Tel.977 55 95 34 a/e: macia.riutort@urv.cat

Resp. administratiu: Olga Galofré Ribas Tel. 977 55 97 55 a/e: olga.galofre@urv.cat

Altre PAS: Glòria Secall Tel. 977 55 97 55 a/e: secdfag@urv.cat

 

Departament de Filologia Catalana

Directora: Carme Oriol Carazo Tel. 977 55 81 31 a/e: carme.oriol@urv.cat

Secretària: Montse Palau Vergés Tel. 977 55 81 34 a/e: montserrat.palau@urv.cat

Resp. administrativa: Iolanda Figuerola Romano Tel. 977 55 97 43 a/e: adfcat@urv.cat

 

Departament de Filologies Romàniques

Director: Antonio García Español Tel. 977 55 95 42 a/e: antoniomaria.garcia@urv.cat

Secretari: Julián de las Cuevas Tel. 977 55 80 85 a/e: julian.delascuevas@urv.cat

Resp. administratiu: Salomó Ortega Romero Tel. 977 55 95 55 a/e: secdfr@urv.cat

 

Departament d'Història i Història de l’Art

Director: Amancio Isla Frez Tel. 977 55 97 35 a/e: amancio.isla@urv.cat

Secretari: Jordi Carbonell Pallarés Tel. 55 95 85 a/e: jorgeangel.carbonell@urv.cat

Resp. administrativa: Eva Ruiz Altés Tel. 977 55 97 13 a/e: eva.ruiz@urv.cat

Atre PAS: Guillermina Rubio Tel. 977 55 95 95 a/e: sdgh@urv.cat, guillermina.rubio@urv.cat

              Àngels Anton Nuez Tel. 977 55 95 95 a/e: angels.anton@urv.cat

              Belén Ávarez Llanos Tel. 977 55 95 95 a/e: belen.alvarez@urv.cat

 

Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual i Publicitat i RRPP i Periodisme

Director: Jordi Farré Coma Tel. 977 55 85 30  a/e: jordi.farre@urv.cat

Secretari: Enric Castelló Cogollos Tel. 977 85 31  a/e: enric.castello@urv.cat

Resp. administrativa: Anna Beltran Ras Tel. 977 55 85 82 a/e: sdec@urv.cat, anna.beltran@urv.cat

Coordinador àrea tècnica: Isidre Monreal Ruestes Te. 977 55 85 94 a/e: isidre.monreal@urv.cat

 

Unitat Predepartamental de Geografia

Directora: Yolanda Pérez Albert Tel. 977 55 82 36 a/e: myolanda.perez@urv.cat

Secretari: Ignacio Muro Morales Tel. 977 55 81 42 a/e: joseignacio.muro@urv.cat

PAS: Jordi Andreu Bertran Tel. 977 55 87 51 a/e: jordi.andreu@urv.cat

Tècnic de suport al lab. de docència: Josep Maixé Vicens Tel. 977 55 87 51 a/e: jose.maixe@urv.cat