2019_20
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Grau d'Anglès (2009)
Grau d'Antropologia i Evolució Humana (2013) - Semipresencial
Grau d'Antropologia i Evolució Humana (2013) - Virtual
Grau d'Història (2008)
Grau d'Història (2018)
Grau d'Història de l'Art (2008)
Grau d'Història de l'Art i Arqueologia (2018)
Grau de Comunicació Audiovisual (2009)
Grau de Llengua i Literatura Catalanes (2009)
Grau de Llengua i Literatura Hispàniques (2009)
Grau de Periodisme (2009)
Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2009)
Grau Història / Història de l'Art i Arqueologia (2018)

Màster Oficial
Antropologia Mèdica i Salut Global (2014)
Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social (2013)
Arqueologia Clàssica (2013)
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010)
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus) (2012)
Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012)
Ensenyam. i Adquis. de l'Anglès com a Llengua estrang./segona Llengua(2015)
Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera (2015)
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (2012)
Identitat Europea Medieval (2013)
Música com a Art Interdisciplinària (2010)
Recerca Avançada en Estudis Humanístics (2019)
Traducció Professional Anglès-Espanyol (2015)


Atenció: Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la URV s'ha vist obligada a adaptar a la modalitat no presencial la docència i l'avaluació de les assignatures que s'imparteixen durant el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Així, doncs, tant la docència com l'avaluació es faran mitjançant el campus virtual de la URV (Moodle), sempre que sigui possible.

En l'espai Moodle de cada assignatura hi podeu consultar tots els canvis que s'han produït.

Departaments

Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Director: Mabel Gracia Arnaiz Tel. 977 55 97 71 a/e: ddasf@urv.cat

Secretari: Carmina Puig Cruells Tel. 977 55 95 91 a/e: carmina.puig@urv.cat

Resp. administrativa: Núria Martorell Vidal Tel. 977 55 97 48 a/e: nuria.martorellv@urv.cat, sdantro@urv.cat

Resp. Suport Recerca i Docència: Pedro F. Marta Prieto Tel. 977 55 97 70 a/e: pedro.marta@urv.cat


Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

Director: Macià Riutort Riutort Tel. 977 55 82 50 a/e: ddeaa@urv.cat

Secretari: Joaquín Romero Gallego Tel. 977 29 94 76 a/e: joaquin.romero@urv.cat

Resp. administrativa: Olga Galofré Ribas Tel. 977 55 97 55 a/e: olga.galofre@urv.cat, secdeaia@urv.cat


Departament de Filologia Catalana

Directora: Carme Oriol Carazo Tel. 977 55 81 31 a/e: carme.oriol@urv.cat

Secretari: Jesús Carruesco Garcia Tel. 977 29 94 46 a/e: jesus.carruesco@urv.cat

Resp. administrativa: Sofia de Muller Mencos Tel. 977 55 97 43 a/e: sofiade.muller@urv.cat, adfcat@urv.cat


Departament de Filologies Romàniques

Directora: Natàlia Català Torres Tel. 977 55 95 46 a/e: natalia.catala@urv.cat

Secretària: Maria Dolores Jiménez López Tel. 977 55 95 42 a/e: mariadolores.jimenez@urv.cat

Resp. administratiu: Dúnia Munné Forgas Tel. 977 55 95 55 a/e: dunia.munne@urv.catsecdfr@urv.cat

Altre PAS:

Clara Parisi Gómez Tel. 977 55 95 55 a/e: clara.parisi@urv.cat


Departament d'Història i Història de l’Art

Director: Joaquín Ruíz de Arbulo Bayona Tel. 977 55 81 45 a/e: joaquin.ruizdearbulo@urv.cat

Secretari: Josep Fàbregas Roig Tel. 55 86 22 a/e: jose.fabregas@urv.cat

Resp. administrativa: Eva Ruiz Altés Tel. 977 55 97 13 a/e: eva.ruiz@urv.cat, sdgh@urv.cat

Altre PAS:

Àngels Anton Nuez Tel. 977 55 95 95 a/e: angels.anton@urv.cat

Georgina Anguera Figueras Tel. 977 55 95 95 a/e: georgina.anguera@urv.cat

Guillermina Rubio de la Osa Tel. 977 55 95 95 a/e: guillermina.rubio@urv.cat


Departament d'Estudis de Comunicació

Director: Bernat López López Tel. 977 29 94 40 a/e: bernat.lopez@urv.cat

Secretari: Paul Capriotti Peri Tel. 977 29 94 34 a/e: paul.capriotti@urv.cat

PAS:

Maite Suárez del Río Tel. 977 55 85 82 a/e: teresa.suarez@urv.catsdec@urv.cat

Coordinador àrea tècnica: Isidre Monreal Ruestes Tel. 977 55 85 94 a/e: isidre.monreal@urv.cat