2012_13
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

OSD

Oficina de Suport al Deganat

Tècnic de Suport al Deganat: Jordi Carreté Aixalà

Tècnica de Suport a la Qualitat Docent: Belén Roda Martín

PAS oficina deganat: Nuria Ruiz Anta / Raquel Mesas Mata

Auxiliar administratiu de suport al centre: Remei Gavaldà López 

Tel. 977 55 81 11

a/e de l'Oficina de Suport al Deganat: osd.fll@urv.cat