2006_07
Guía docente 
Facultat de Lletres
A A 
 
 

Titulaciones

2º Ciclo
Antropologia Social i Cultural (2001)
Graduat Superior en Estudis Alemanys (2005)
Periodisme (2004)

1er y 2º Ciclo
Filologia Anglesa (2001)
Filologia Catalana (2001)
Filologia Hispànica (2001)
Geografia (2001)
Història (2001)
Història de l´Art (2001)
Publicitat i Relacions Públiques (2001)Servicio de Biblioteca

La Biblioteca de la Facultat de Lletres és una de les més importantants de la URV quant a nombre d’exemplars, ja que supera els 100.000 volums i disposa de 1.438 títols de revista, 719 dels quals es reben regularment mitjançant subscripció o intercanvi. A més, té vídeos, DVD’s, CD-ROM’s, disquets, mapes i accés lliure a informació electrònica (revistes i llibres electrònics, bases de dades pròpies i consorciades, i d’altres recursos electrònics).

Disposa de 203 llocs de lectura, 8 ordinadors de sobretaula i 10 portàtils connectats a Internet i forma part, juntament amb les altres biblioteques de centre i de campus, del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat Rovira i Virgili.

La Biblioteca té cura del Llegat Vidal-Capmay, que conté la biblioteca personal i l’arxiu de Jaume Vidal Alcover, que fou professor d’aquesta Facultat, i de Maria Aurèlia Capmany, reconeguda escriptora vinculada a les nostres contrades.

Dóna també servei, en una petita seu situada en l’edifici del Seminari (al casc antic de Tarragona), als estudis de Publicitat i Relacions Públiques i de Periodisme, on s’ubiquen, es té cura i s’ofereix tot el fons i tots els serveis relacionats amb aquestes matèries.

La Biblioteca disposa d’una secció de Cartoteca, integrada bàsicament per dues col·leccions importants:

Ortofotomapes de l’Institut de Cartografia de Catalunya: Escala 1:5000 i 1:25000 de pràcticament la totalitat de Catalunya i tota la província de Tarragona.

Mapes topogràfics de l’Institut de Cartografia de Catalunya: Escala 1:50000 de totes les comarques de Catalunya.

Mapes topogràfics del Instituto Geográfico Nacional:Escala 1:50000 i 1:25000 de pràcticament tota la província de Tarragona.

 

Ubicació, horari i normativa de funcionament

Seu principal: Pl. Imperial Tàrraco, planta baixa de l’edifici 2 de la Facultat de Lletres.    

Horari:de dilluns a divendres de 8:00 a 21 h    

Dissabtes:   de 10:00 a 22:00 h 

Diumenges:  de  10:00  a  14:00 h      

Període d'exàmens: dissabtes i diumenges de 10:00 a 24:00 h

Estudis Publicitat i Relacions Públiques i Periodisme: Edifici de Comunicació, c/ St. Pau, 4    

Podeu consultar l'horari a http://wwwa.urv.es/biblioteca/Bib_Lletres_Quimica/index.html

 

Normativa de funcionament:

• És imprescindible el carnet URV per poder obtenir llibres en préstec.

• Es disposa de 203 punts de lectura (4 d'ells amb connexió alàmbrica i 72 amb connexió inalàmbrica a Internet).

• Es permet l’accés lliure a les prestatgeries i als seients.

• Disposa de 4 ordinadors destinats a consultar el catàleg i web de la biblioteca, i 4 per a consulta del correu electrònic personal i Internet. Hi ha 10 ordinadors portàtils que es presten als usuaris per períodes de 3 h.

• Es prega no fer soroll, parlar en veu baixa, no menjar i respectar els companys.

• Els llocs de consulta no es poden desocupar més de 20 minuts.

• Cal apagar els mòbils abans d’entrar a la sala de lectura, i no es pot fumar ni

parlar amb el mòbil ni a la sala ni al vestíbul: cal sortir fora del recinte.

 

Servei de préstec domiciliari

• Es poden agafar 4 llibres durant 7 dies, prorrogables 7 dies més si no s'han

reservat.

• Es poden agafar llibres de la Biblioteca de Lletres.

• També es poden agafar llibres d'altres biblioteques de la URV, o demanar que

els portin per correu intern a la Biblioteca de Lletres.

• Es poden demanar llibres i articles de revista d'altres biblioteques i universitats

mitjançant el Servei de Préstec Interbibliotecari (consulta CCUC).

• Es poden tornar els llibres a qualsevol biblioteca de la URV.

• Es poden fer reserves i renovacions de llibres que estiguin prestats, de forma personal o bé electrònica mitjançant el web de la Biblioteca.

• Es pot consultar també al web de la Biblioteca l'estat dels préstecs.

• Es disposa de tota aquesta informació i la de la resta de serveis de la Biblioteca

de Lletres als tríptics informatius de la biblioteca i a les guies d’ajuda del seu web.

 

Per qualsevol dubte o pregunta, us podeu adreçar al personal de la Biblioteca.

Tel. 977 55 95 24     a/e: biblq@urv.cat        

Cap de la biblioteca: Josep Cazorla  

Altre PAS: Elena Alonso, Carme Martínez, Carme Murcia