2009_10
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

Calendari dels ensenyaments de Lletres

CALENDARI CURS 2009-10. FACULTAT DE LLETRES

 

Jornades d’acollida nous alumnes: 3 i 4 de setembre de 2009

1r Quadrimestre:

Període de docència: del 7 de setembre a 18 de desembre de 2009

Tancament avaluació continuada (1r Q): 7 a 15 de gener de 2010

Període blanc: del 18 a 22 de gener de 2010

Avaluació i qualificació final: de 25 a 29 de gener de 2010

 

2n Quadrimestre:

Període de Docència: de 1 de febrer a 21 de maig de 2010

Tancament avaluació continuada (2n Q): de 24 de maig a 4 de juny de 2010

Període blanc: de 7 a l'11 de juny de 2010

Avaluació i qualificació final: de  14 a 18 de juny de 2010

 

Data límit signatures actes:

Data màxima tancament d'actes d'avaluació continuada: 15 de gener i 4 de juny de 2010

Data màxima tancament d'actes final: 5 de febrer i 25 de juny de 2010