2012_13
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

Calendari dels ensenyaments de Lletres

CALENDARI CURS 2012-13. FACULTAT DE LLETRES

1r Quadrimestre:

Període de docència: del 12 de setembre de 2012 a l'1 de febrer de 2013

Tancament avaluació continuada: del 7 al 14 de gener de 2013

2a convocatòria: del 28 de gener a l'1 de febrer de 2013

 

2n Quadrimestre:

Període de docència: del 4 de febrer al 28 de juny de 2013

Tancament avaluació continuada: del 27 de maig al 7 de juny de 2013

2a convocatòria: del 21 a 28 de juny de 2013

 

Data límit signatures actes:

Data màxima tancament d'actes: 18 de gener i 5 de juliol de 2013