2010_11
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Currículum Nuclear
1º Ciclo
2º Ciclo
1º y 2º Ciclo
Másters
Joventut i Societat (2008)

Model de Competències de la URV i el Curríclum Nuclear:

A la URV ho tenim tot a puntperquè assoleixis competènciesprofessionals. El teu ensenyament hapreparat un perfilprofessional amb:

Competències específiques , pròpies del saber i delsaber fer ,que conformen el camp disciplinar propi de la titulació.

Competències transversals , pròpies del saber ser iestar que nosón exclusives d'un únic àmbit disciplinar, sinó que són comuns aells, perexemple: treball en equip, creativitat, sensibilitat pel medi ambient,etc.

Competències Nuclears , les han d’assolir tots els estudiant de la URV, aquestes són:

Més informació: CN a la urv