2011_12
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle
2n Cicle
1r i 2n Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories que assistiràs poder estar organitzades amb tres tipus d’activitats:


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

L’assignació és a l’atzar. En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi.


En quins moments és recomanable anar a les tutories?
Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Lletres

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT DE LLETRES

-Aprovat per la Junta de Facultat de data 10 de desembre de 2008-

-Modificat per la Junta de Facultat al maig de 2009-

-Modificat per la Junta de Facultat a l'octubre de 2009-


Tutor

El tutor us es assignat quan us matriculeu per primera vegada a la Facultat.