2020_21
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories que assistiràs poder estar organitzades amb tres tipus d’activitats:


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

L’assignació és a l’atzar. En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi.


En quins moments és recomanable anar a les tutories?
Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Lletres

PAT fll 2012 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT DE LLETRES

-Aprovat per la Junta de Facultat de data 10 de desembre de 2008-

-Modificat per la Junta de Facultat al maig de 2009-

-Modificat per la Junta de Facultat a l'octubre de 2009-

-Modificat per la Junta de Facultat al juny de 2012-


Tutor

El tutor us es assignat quan us matriculeu per primera vegada a la Facultat.