2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Història (2008)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204218 HISTÒRIA DE ROMA 1Q
Optativa 6
12204224 PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA 2Q
Optativa 6