2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Quart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
0
4
2
1
8
HISTÒRIA DE ROMA
1
2
2
0
4
2
2
4
PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
A1Conèixer, analitzar i interpretar la història general i la història pròpia del territori.
RA1Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Coneix la història de l'entorn proper local i regional.
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA7Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
A2Conèixer, analitzar i interpretar l’estructura diacrònica de la Història i un o més períodes
específics del passat de la humanitat.
RA1Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Coneix l'estructura diacrònica de la història.
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Coneix la història evolutiva humana.
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA7Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA8Coneix les relacions polítiques del segle XX.
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA9Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA10Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA11Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA12Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
A3Analitzar i interpretar el registre arqueològic.
RA1Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3S’aproxima al treball de camp arqueològic.
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
A4Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques:
arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
RA1Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA7Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA8Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA9Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA10Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA11Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
A5Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
RA1Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
A6Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques.
RA1Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
A7Conèixer, comprendre i saber usar les fonts historiogràfiques.
RA1Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA7Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA8Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA9Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA10Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA11Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA12Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
A8Entendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i
geogràfics on s’integren.
RA1Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA7Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
A9Identificar i comprendre les teories dels principals pensadors i els referents filosòfics i
literaris compromesos en la construcció històrica.
RA1Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Coneix el pensament del segle XX.
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6Adquireix coneixements literaris i culturals.
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA7Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA8Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
A10Aplicar la didàctica de la Història.
RA1Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Sap socialitzar la informació.
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
A11Interpretar la història com a disciplina en construcció.
RA1Coneix l’estat de la recerca.
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6Avalua el procés de construcció del coneixement.
    RA6 - Avalua el procés de construcció del coneixement.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Avalua el procés de construcció del coneixement.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Avalua el procés de construcció del coneixement.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA7Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació.
    RA7 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació.

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA7 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
B1Aprendre a aprendre
RA1Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Mostra iniciativa en la cerca d’ informació
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d’ informació

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d’ informació

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d’ informació

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva
RA1Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA3 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Troba la solució adequada
    RA4 - Troba la solució adequada

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Troba la solució adequada

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Troba la solució adequada

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació
RA5Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA5 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA6 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA7Troba nous mètodes per fer les coses
    RA7 - Troba nous mètodes per fer les coses

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Troba nous mètodes per fer les coses

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA7 - Troba nous mètodes per fer les coses

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA8Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts
    RA8 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA8 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA9Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA9 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA9 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
RA2Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Proposa millores a les orientacions relatives a com realitzar el treball amb qualitat
    RA3 - Proposa millores a les orientacions relatives a com realitzar el treball amb qualitat

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Proposa millores a les orientacions relatives a com realitzar el treball amb qualitat

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Proposa millores a les orientacions relatives a com realitzar el treball amb qualitat

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA4 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’acord amb una sistemàtica
    RA5 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’acord amb una sistemàtica

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’acord amb una sistemàtica

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’acord amb una sistemàtica

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6 Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA6 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
B5Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida
RA4Accepta i compleix les normes del grup
    RA4 - Accepta i compleix les normes del grup

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Accepta i compleix les normes del grup

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Accepta i compleix les normes del grup

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Contribueix a l'establiment i l'aplicació dels procesos de treball de l'equip
    RA5 - Contribueix a l'establiment i l'aplicació dels procesos de treball de l'equip

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Contribueix a l'establiment i l'aplicació dels procesos de treball de l'equip

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Contribueix a l'establiment i l'aplicació dels procesos de treball de l'equip

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6Actua constructivament per afrontar els conflictes de l'equip
    RA6 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l'equip

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l'equip

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l'equip

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA7Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA7 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA7 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA8S’interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA8 - S’interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - S’interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA8 - S’interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA3 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA4 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Fa presentacions interessants i convincents
    RA5 - Fa presentacions interessants i convincents

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Fa presentacions interessants i convincents

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Fa presentacions interessants i convincents

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA6 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals
RA1Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA1 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA2 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA3 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA8Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA9Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA9 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA10Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12204218/HISTÒRIA DE ROMA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA