2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Història de l'Art (2008)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12