2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Publicitat i Relacions Públiques (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12224001 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
12224008 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL 1Q
Formació bàsica 6
12224002 ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC 1Q
Formació bàsica 6
12224004 TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 1Q
Formació bàsica 6
12224009 CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ 2Q
Formació bàsica 6
12224003 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
12224005 OPINIÓ PÚBLICA 2Q
Formació bàsica 6
12224010 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ) AN
Formació bàsica 9
12224007 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ) AN
Formació bàsica 9
12224006 TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12224102 COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL 1Q
Obligatòria 6
12224107 DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA AN
Obligatòria 9
12224106 FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 9
12224104 FONAMENTS DEL PERIODISME AN
Obligatòria 9
12224105 HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ AN
Obligatòria 9
12224101 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA AN
Obligatòria 9
12224103 TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12224115 COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA 1Q
Obligatòria 6
12224113 TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ 1Q
Obligatòria 6
12224108 TEORIA DE LA IMATGE 1Q
Obligatòria 6
12224116 DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 2Q
Obligatòria 6
12224109 DRET DE LA COMUNICACIÓ 2Q
Obligatòria 6
12224114 PLANIFICACIÓ DE MITJANS 2Q
Obligatòria 6
12224117 TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS 2Q
Obligatòria 6
12224111 CREATIVITAT PUBLICITÀRIA AN
Obligatòria 9
12224112 TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12224401 PRÀCTIQUES EXTERNES AN
Pràctiques Externes obligatòria 12
12224301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12224228 COMUNICACIÓ INTERNA 1Q
Optativa 6
12224222 COMUNICACIÓ POLÍTICA 1Q
Optativa 6
12224205 FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA 1Q
2Q
Optativa 6
12224221 GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ 1Q
Optativa 6
12224211 GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL 1Q
Optativa 6
12224206 GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT 1Q
Optativa 6
12224227 INFODISSENY 1Q
Optativa 6
12224224 MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1Q
Optativa 6
12224225 PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA 1Q
Optativa 6
12224203 ESCRIPTURA CREATIVA 2Q
Optativa 6
12224218 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 1Q
2Q
Optativa 6
12224204 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL 2Q
Optativa 6
12224202 GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI 2Q
Optativa 6
12224213 INVESTIGACIÓ DE MERCATS 2Q
Optativa 6
12224214 MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU 2Q
Optativa 6
12224216 RELACIONS AMB ELS MITJANS 2Q
Optativa 6