2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Publicitat i Relacions Públiques (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12224001 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
12224008 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL 1Q
Formació bàsica 6
12224002 ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC 1Q
Formació bàsica 6
12224004 TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 1Q
Formació bàsica 6
12224009 CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ 2Q
Formació bàsica 6
12224003 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
12224005 OPINIÓ PÚBLICA 2Q
Formació bàsica 6
12224010 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ) AN
Formació bàsica 9
12224007 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ) AN
Formació bàsica 9
12224006 TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12224102 COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL 1Q
Obligatòria 6
12224107 DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA AN
Obligatòria 9
12224106 FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 9
12224104 FONAMENTS DEL PERIODISME AN
Obligatòria 9
12224105 HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ AN
Obligatòria 9
12224101 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA AN
Obligatòria 9
12224103 TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12224115 COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA 1Q
Obligatòria 6
12224113 TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ 1Q
Obligatòria 6
12224108 TEORIA DE LA IMATGE 1Q
Obligatòria 6
12224116 DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 2Q
Obligatòria 6
12224109 DRET DE LA COMUNICACIÓ 2Q
Obligatòria 6
12224114 PLANIFICACIÓ DE MITJANS 2Q
Obligatòria 6
12224117 TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS 2Q
Obligatòria 6
12224111 CREATIVITAT PUBLICITÀRIA AN
Obligatòria 9
12224112 TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12224401 PRÀCTIQUES EXTERNES AN
Pràctiques Externes obligatòria 12
12224301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12224228 COMUNICACIÓ INTERNA 1Q
Optativa 6
12224222 COMUNICACIÓ POLÍTICA 1Q
Optativa 6
12224205 FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA 1Q
2Q
Optativa 6
12224221 GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ 1Q
Optativa 6
12224211 GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL 1Q
Optativa 6
12224206 GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT 1Q
Optativa 6
12224227 INFODISSENY 1Q
Optativa 6
12224224 MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1Q
Optativa 6
12224225 PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA 1Q
Optativa 6
12224203 ESCRIPTURA CREATIVA 2Q
Optativa 6
12224218 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 1Q
2Q
Optativa 6
12224204 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL 2Q
Optativa 6
12224202 GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI 2Q
Optativa 6
12224213 INVESTIGACIÓ DE MERCATS 2Q
Optativa 6
12224214 MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU 2Q
Optativa 6
12224216 RELACIONS AMB ELS MITJANS 2Q
Optativa 6