2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Comunicació Audiovisual (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234001 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
12234008 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL 1Q
Formació bàsica 6
12234002 ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC 1Q
Formació bàsica 6
12234004 TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 1Q
Formació bàsica 6
12234009 CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ 2Q
Formació bàsica 6
12234003 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
12234005 OPINIÓ PÚBLICA 2Q
Formació bàsica 6
12234010 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ) AN
Formació bàsica 9
12234007 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ) AN
Formació bàsica 9
12234006 TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234102 COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL 1Q
Obligatòria 6
12234107 DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA AN
Obligatòria 9
12234106 FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 9
12234104 FONAMENTS DEL PERIODISME AN
Obligatòria 9
12234105 HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ AN
Obligatòria 9
12234101 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA AN
Obligatòria 9
12234103 TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234115 HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL 1Q
Obligatòria 6
12234114 PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 1Q
Obligatòria 6
12234108 TEORIA DE LA IMATGE 1Q
Obligatòria 6
12234109 DRET DE LA COMUNICACIÓ 2Q
Obligatòria 6
12234113 REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS 2Q
Obligatòria 6
12234117 TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS 2Q
Obligatòria 6
12234116 TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA 2Q
Obligatòria 6
12234112 GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS AN
Obligatòria 9
12234111 NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL AN
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234401 PRÀCTIQUES EXTERNES AN
Pràctiques Externes obligatòria 12
12234301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234210 AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO 1Q
Optativa 6
12234226 COMUNICACIÓ POLÍTICA 1Q
Optativa 6
12234212 DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO 1Q
Optativa 6
12234205 FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA 1Q
2Q
Optativa 6
12234225 GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ 1Q
Optativa 6
12234206 GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT 1Q
Optativa 6
12234215 INFODISSENY 1Q
Optativa 6
12234217 PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL 1Q
Optativa 6
12234218 PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA 1Q
Optativa 6
12234209 AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS 2Q
Optativa 6
12234203 ESCRIPTURA CREATIVA 2Q
Optativa 6
12234204 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL 2Q
Optativa 6
12234202 GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI 2Q
Optativa 6
12234222 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 6