2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Comunicació Audiovisual (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12234001 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
12234008 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL 1Q
Formació bàsica 6
12234002 ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC 1Q
Formació bàsica 6
12234004 TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 1Q
Formació bàsica 6
12234009 CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ 2Q
Formació bàsica 6
12234003 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
12234005 OPINIÓ PÚBLICA 2Q
Formació bàsica 6
12234010 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ) AN
Formació bàsica 9
12234007 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ) AN
Formació bàsica 9
12234006 TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12234102 COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL 1Q
Obligatòria 6
12234107 DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA AN
Obligatòria 9
12234106 FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 9
12234104 FONAMENTS DEL PERIODISME AN
Obligatòria 9
12234105 HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ AN
Obligatòria 9
12234101 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA AN
Obligatòria 9
12234103 TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12234115 HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL 1Q
Obligatòria 6
12234114 PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 1Q
Obligatòria 6
12234108 TEORIA DE LA IMATGE 1Q
Obligatòria 6
12234109 DRET DE LA COMUNICACIÓ 2Q
Obligatòria 6
12234113 REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS 2Q
Obligatòria 6
12234117 TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS 2Q
Obligatòria 6
12234116 TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA 2Q
Obligatòria 6
12234112 GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS AN
Obligatòria 9
12234111 NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL AN
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12234401 PRÀCTIQUES EXTERNES AN
Pràctiques Externes obligatòria 12
12234301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12234210 AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO 1Q
Optativa 6
12234226 COMUNICACIÓ POLÍTICA 1Q
Optativa 6
12234212 DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO 1Q
Optativa 6
12234205 FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA 1Q
2Q
Optativa 6
12234225 GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ 1Q
Optativa 6
12234206 GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT 1Q
Optativa 6
12234215 INFODISSENY 1Q
Optativa 6
12234217 PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL 1Q
Optativa 6
12234218 PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA 1Q
Optativa 6
12234209 AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS 2Q
Optativa 6
12234203 ESCRIPTURA CREATIVA 2Q
Optativa 6
12234204 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL 2Q
Optativa 6
12234202 GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI 2Q
Optativa 6
12234222 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 6