2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
3
4
0
0
1
ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
1
2
2
3
4
0
0
2
ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
1
2
2
3
4
0
0
3
INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
1
2
2
3
4
0
0
4
TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
1
2
2
3
4
0
0
5
OPINIÓ PÚBLICA
1
2
2
3
4
0
0
6
TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
1
2
2
3
4
0
0
7
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
1
2
2
3
4
0
0
8
HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
1
2
2
3
4
0
0
9
CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
1
2
2
3
4
0
1
0
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
1
2
2
3
4
1
0
1
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
1
2
2
3
4
1
0
2
COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
1
2
2
3
4
1
0
3
TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
1
2
2
3
4
1
0
4
FONAMENTS DEL PERIODISME
1
2
2
3
4
1
0
5
HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
1
2
2
3
4
1
0
6
FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
1
2
2
3
4
1
0
7
DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
1
2
2
3
4
1
0
8
TEORIA DE LA IMATGE
1
2
2
3
4
1
0
9
DRET DE LA COMUNICACIÓ
1
2
2
3
4
1
1
1
NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
1
2
2
3
4
1
1
2
GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
1
2
2
3
4
1
1
3
REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
1
2
2
3
4
1
1
4
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
1
2
2
3
4
1
1
5
HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
1
2
2
3
4
1
1
6
TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
1
2
2
3
4
1
1
7
TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
1
2
2
3
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
3
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
2
2
3
4
2
0
2
GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
1
2
2
3
4
2
0
3
ESCRIPTURA CREATIVA
1
2
2
3
4
2
0
4
EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
1
2
2
3
4
2
0
5
FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
1
2
2
3
4
2
0
6
GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
1
2
2
3
4
2
0
9
AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
1
2
2
3
4
2
1
0
AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
1
2
2
3
4
2
1
2
DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
1
2
2
3
4
2
1
5
INFODISSENY
1
2
2
3
4
2
1
7
PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
1
2
2
3
4
2
1
8
PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
1
2
2
3
4
2
2
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
2
2
3
4
2
2
5
GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
1
2
2
3
4
2
2
6
COMUNICACIÓ POLÍTICA
A1Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre'n els paràmetres
bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius)
RA1Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234215/INFODISSENY
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA2Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234215/INFODISSENY
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA3Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234215/INFODISSENY
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA4Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234215/INFODISSENY
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA5Coneix els sistemes d’organització política
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234215/INFODISSENY
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA6Coneix el procés de configuració del Estat constitucional
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234215/INFODISSENY
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA7Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234215/INFODISSENY
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA8Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234215/INFODISSENY
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA9Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234215/INFODISSENY
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA10Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234215/INFODISSENY
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA11Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234215/INFODISSENY
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA12Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234215/INFODISSENY
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA13És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234215/INFODISSENY
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA14Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234215/INFODISSENY
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA15Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234215/INFODISSENY
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA16Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234215/INFODISSENY
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA17Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234215/INFODISSENY
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA18Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234215/INFODISSENY
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA19Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234215/INFODISSENY
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA20S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234215/INFODISSENY
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
A2Interpretar els processos i fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les
societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen
críticament des de les ciències socials
RA1Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234215/INFODISSENY
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA2Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234215/INFODISSENY
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA3Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234215/INFODISSENY
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA4Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234215/INFODISSENY
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA5Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234215/INFODISSENY
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA6Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234215/INFODISSENY
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA7Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234215/INFODISSENY
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA8Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234215/INFODISSENY
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA9Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234215/INFODISSENY
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA10Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234215/INFODISSENY
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA11Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234215/INFODISSENY
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA12Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234215/INFODISSENY
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA13Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234215/INFODISSENY
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA14Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234215/INFODISSENY
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA15Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234215/INFODISSENY
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA16Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234215/INFODISSENY
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA17Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234215/INFODISSENY
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA18Desenvolupa les habilitats de treball en equip
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234215/INFODISSENY
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA19És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234215/INFODISSENY
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA20Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234215/INFODISSENY
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
A3Dominar el maquinari i el programari de producció audiovisual i multimèdia
RA1Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234215/INFODISSENY
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA2Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234215/INFODISSENY
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA3Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234215/INFODISSENY
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA4Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234215/INFODISSENY
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA5Participa i col·labora del treball en equip
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234215/INFODISSENY
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA6Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234215/INFODISSENY
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA7Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234215/INFODISSENY
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA8Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234215/INFODISSENY
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
A4Aplicar la llengua pròpia a l’elaboració de productes audiovisuals factuals i de ficció,
construint missatges orals i escrits destinats a la seva difusió audiovisual que siguin eficaços,
correctes i atractius, adoptant els recursos lingüístics i no verbals i les estratègies
retòriques més adequades
RA1Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234215/INFODISSENY
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA2Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234215/INFODISSENY
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA3Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234215/INFODISSENY
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA4Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234215/INFODISSENY
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA5Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234215/INFODISSENY
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA6Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234215/INFODISSENY
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA7Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234215/INFODISSENY
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA8Valora la feina en equip
    RA8 - Valora la feina en equip

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Valora la feina en equip

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Valora la feina en equip

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Valora la feina en equip

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Valora la feina en equip

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Valora la feina en equip

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Valora la feina en equip

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Valora la feina en equip

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Valora la feina en equip

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Valora la feina en equip

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA8 - Valora la feina en equip

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA8 - Valora la feina en equip

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA8 - Valora la feina en equip

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Valora la feina en equip

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Valora la feina en equip

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Valora la feina en equip

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Valora la feina en equip

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Valora la feina en equip

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Valora la feina en equip

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA8 - Valora la feina en equip

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA8 - Valora la feina en equip

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA8 - Valora la feina en equip

12234215/INFODISSENY
    RA8 - Valora la feina en equip

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Valora la feina en equip

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA9Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234215/INFODISSENY
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA10Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234215/INFODISSENY
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA11Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234215/INFODISSENY
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA12Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234215/INFODISSENY
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA13Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234215/INFODISSENY
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA14Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234215/INFODISSENY
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA15Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234215/INFODISSENY
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA16Reconeix recursos literaris que figuren en un text
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234215/INFODISSENY
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA17Aplica recursos literaris a l’escriptura
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234215/INFODISSENY
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA18Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234215/INFODISSENY
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA19Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234215/INFODISSENY
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA20Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234215/INFODISSENY
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA21Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234215/INFODISSENY
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA22Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234215/INFODISSENY
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA23Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234215/INFODISSENY
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
A5Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, parant una atenció especial
a les empreses de producció i difusió audiovisual
RA1Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234215/INFODISSENY
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA2Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234215/INFODISSENY
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA3És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234215/INFODISSENY
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA4Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234215/INFODISSENY
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
A6Aplicar la gramàtica específica del so i la imatge en moviment a la producció de productes
audiovisuals, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la
postproducció de programes i productes de ràdio i televisió
RA1Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234215/INFODISSENY
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA2Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234215/INFODISSENY
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA3Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234215/INFODISSENY
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA4És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234215/INFODISSENY
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA5Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234215/INFODISSENY
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA6És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234215/INFODISSENY
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA7Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234215/INFODISSENY
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA8Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234215/INFODISSENY
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA9Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234215/INFODISSENY
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA10Exerceix amb fonament la crítica de fotografia
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234215/INFODISSENY
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA11Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234209/AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234210/AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234212/DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234215/INFODISSENY
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234217/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234218/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234225/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234226/COMUNICACIÓ POLÍTICA
 RA12Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234111/NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234112/GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234113/REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234114/PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234115/HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234116/TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234204/