2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Periodisme (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12244001 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
12244008 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL 1Q
Formació bàsica 6
12244002 ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC 1Q
Formació bàsica 6
12244004 TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 1Q
Formació bàsica 6
12244009 CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ 2Q
Formació bàsica 6
12244003 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
12244005 OPINIÓ PÚBLICA 2Q
Formació bàsica 6
12244010 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ) AN
Formació bàsica 9
12244007 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ) AN
Formació bàsica 9
12244006 TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12244102 COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL 1Q
Obligatòria 6
12244107 DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA AN
Obligatòria 9
12244106 FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 9
12244104 FONAMENTS DEL PERIODISME AN
Obligatòria 9
12244105 HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ AN
Obligatòria 9
12244101 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA AN
Obligatòria 9
12244103 TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12244114 PERIODISME DEL SEGLE XX 1Q
Obligatòria 6
12244108 TEORIA DE LA IMATGE 1Q
Obligatòria 6
12244111 TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME 1Q
Obligatòria 6
12244109 DRET DE LA COMUNICACIÓ 2Q
Obligatòria 6
12244116 ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ 2Q
Obligatòria 6
12244115 PERIODISME A INTERNET 2Q
Obligatòria 6
12244117 TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS 2Q
Obligatòria 6
12244112 GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS AN
Obligatòria 9
12244113 GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS AN
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12244401 PRÀCTIQUES EXTERNES AN
Pràctiques Externes obligatòria 12
12244301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12244229 COMUNICACIÓ POLÍTICA 1Q
Optativa 6
12244205 FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA 1Q
2Q
Optativa 6
12244228 GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ 1Q
Optativa 6
12244206 GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT 1Q
Optativa 6
12244215 INFODISSENY 1Q
Optativa 6
12244218 PERIODISME D'OPINIÓ 1Q
Optativa 6
12244220 PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL 1Q
Optativa 6
12244221 PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA 1Q
Optativa 6
12244203 ESCRIPTURA CREATIVA 2Q
Optativa 6
12244204 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL 2Q
Optativa 6
12244202 GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI 2Q
Optativa 6
12244219 PERIODISME ESPECIALITZAT 2Q
Optativa 6
12244230 TALLER DE RÀDIO 2Q
Optativa 6
12244225 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 6