2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Periodisme (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12244001 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
12244008 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL 1Q
Formació bàsica 6
12244002 ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC 1Q
Formació bàsica 6
12244004 TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 1Q
Formació bàsica 6
12244009 CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ 2Q
Formació bàsica 6
12244003 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
12244005 OPINIÓ PÚBLICA 2Q
Formació bàsica 6
12244010 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ) AN
Formació bàsica 9
12244007 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ) AN
Formació bàsica 9
12244006 TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12244102 COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL 1Q
Obligatòria 6
12244107 DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA AN
Obligatòria 9
12244106 FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 9
12244104 FONAMENTS DEL PERIODISME AN
Obligatòria 9
12244105 HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ AN
Obligatòria 9
12244101 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA AN
Obligatòria 9
12244103 TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12244114 PERIODISME DEL SEGLE XX 1Q
Obligatòria 6
12244108 TEORIA DE LA IMATGE 1Q
Obligatòria 6
12244111 TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME 1Q
Obligatòria 6
12244109 DRET DE LA COMUNICACIÓ 2Q
Obligatòria 6
12244116 ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ 2Q
Obligatòria 6
12244115 PERIODISME A INTERNET 2Q
Obligatòria 6
12244117 TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS 2Q
Obligatòria 6
12244112 GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS AN
Obligatòria 9
12244113 GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS AN
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12244401 PRÀCTIQUES EXTERNES AN
Pràctiques Externes obligatòria 12
12244301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12244229 COMUNICACIÓ POLÍTICA 1Q
Optativa 6
12244205 FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA 1Q
2Q
Optativa 6
12244228 GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ 1Q
Optativa 6
12244206 GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT 1Q
Optativa 6
12244215 INFODISSENY 1Q
Optativa 6
12244218 PERIODISME D'OPINIÓ 1Q
Optativa 6
12244220 PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL 1Q
Optativa 6
12244221 PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA 1Q
Optativa 6
12244203 ESCRIPTURA CREATIVA 2Q
Optativa 6
12244204 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL 2Q
Optativa 6
12244202 GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI 2Q
Optativa 6
12244219 PERIODISME ESPECIALITZAT 2Q
Optativa 6
12244230 TALLER DE RÀDIO 2Q
Optativa 6
12244225 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 6