2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Llengua i Literatura Catalanes (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12254002 ANGLÈS I 1Q
Formació bàsica 6
12254004 COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ 1Q
Formació bàsica 6
12254005 COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL 1Q
Formació bàsica 6
12254003 ANGLÈS II 2Q
Formació bàsica 6
12254009 LITERATURA I SOCIETAT 2Q
Formació bàsica 6
12254011 LLENGUA I SOCIETAT 2Q
Formació bàsica 6
12254006 LINGÜÍSTICA AN
Formació bàsica 12
12254001 LITERATURA AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12254116 COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ 1Q
Obligatòria 6
12254106 CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX) 1Q
Obligatòria 6
12254105 LITERATURA ROMÀNICA 1Q
Obligatòria 6
12254115 LLATÍ 1Q
Obligatòria 6
12254102 LLENGUA FRANCESA I 1Q
Obligatòria 6
12254117 COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL 2Q
Obligatòria 6
12254107 CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX) 2Q
Obligatòria 6
12254114 EL LLEGAT CLÀSSIC 2Q
Obligatòria 6
12254113 LINGÜÍSTICA ROMÀNICA 2Q
Obligatòria 6
12254104 LITERATURA FRANCESA I 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12254111 CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA 1Q
Obligatòria 6
12254110 ETNOPOÈTICA 1Q
Obligatòria 6
12254108 ROMANTICISME I REALISME (S. XIX) 1Q
Obligatòria 6
12254109 LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA 2Q
Obligatòria 6
12254122 MORFOLOGIA CATALANA 2Q
Obligatòria 3
12254121 SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA 2Q
Obligatòria 6
12254120 GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA AN
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12254112 LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I 1Q
Obligatòria 6
12254125 CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS 2Q
Obligatòria 6
12254123 DIALECTOLOGIA CATALANA AN
Obligatòria 9
12254124 SINTAXI CATALANA AN
Obligatòria 9
12254301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12254202 DONES, LLENGUATGES I CULTURA 1Q
Optativa 6
12254212 ONOMÀSTICA 1Q
Optativa 6
12254211 ORTOTIPOGRAFIA 1Q
Optativa 6
12254231 ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES 2Q
Optativa 6
12254203 NARRATIVA ORAL 2Q
Optativa 6
12254215 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3
12254501 PRÀCTIQUES EXTERNES I AN conv. única
Pràctiques Externes optatives 6