2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Llengua i Literatura Hispàniques (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264002 ANGLÈS I 1Q
Formació bàsica 6
12264004 COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ 1Q
Formació bàsica 6
12264005 COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL 1Q
Formació bàsica 6
12264003 ANGLÈS II 2Q
Formació bàsica 6
12264009 LITERATURA I SOCIETAT 2Q
Formació bàsica 6
12264011 LLENGUA I SOCIETAT 2Q
Formació bàsica 6
12264006 LINGÜÍSTICA AN
Formació bàsica 12
12264001 LITERATURA AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264109 COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ 1Q
Obligatòria 6
12264111 LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA 1Q
Obligatòria 6
12264108 LITERATURA ROMÀNICA 1Q
Obligatòria 6
12264106 LLATÍ 1Q
Obligatòria 6
12264102 LLENGUA FRANCESA I 1Q
Obligatòria 6
12264110 COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL 2Q
Obligatòria 6
12264105 EL LLEGAT CLÀSSIC 2Q
Obligatòria 6
12264107 LINGÜÍSTICA ROMÀNICA 2Q
Obligatòria 6
12264104 LITERATURA FRANCESA I 2Q
Obligatòria 6
12264112 LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264120 ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA 1Q
Obligatòria 6
12264122 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA 1Q
Obligatòria 6
12264113 LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX 1Q
Obligatòria 6
12264114 LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA 1Q
Obligatòria 6
12264123 ESPANYOL CONVERSACIONAL 2Q
Obligatòria 6
12264121 LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA 2Q
Obligatòria 6
12264116 LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR 2Q
Obligatòria 6
12264115 METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264118 INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL 1Q
Obligatòria 6
12264124 LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA 1Q
Obligatòria 6
12264117 LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL 1Q
Obligatòria 6
12264126 EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS 2Q
Obligatòria 6
12264125 L'ESPANYOL D'AMÈRICA 2Q
Obligatòria 6
12264119 LITERATURA MEDIEVAL 2Q
Obligatòria 6
12264301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264209 CORRECCIÓ DE TEXTOS 1Q
Optativa 6
12264222 DONA I LITERATURA 1Q
Optativa 6
12264228 FRANCÈS COMUNICATIU 1Q
Optativa 6
12264226 PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA 1Q
Optativa 6
12264232 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 1Q
2Q
Optativa 6
12264204 LEXICOGRAFIA HISPÀNICA 2Q
Optativa 6
12264218 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA 2Q
Optativa 6
12264225 TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA 2Q
Optativa 6
12264501 PRÀCTIQUES EXTERNES I AN conv. única
Pràctiques Externes optatives 6