2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
6
4
0
0
1
LITERATURA
1
2
2
6
4
0
0
2
ANGLÈS I
1
2
2
6
4
0
0
3
ANGLÈS II
1
2
2
6
4
0
0
4
COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
1
2
2
6
4
0
0
5
COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
1
2
2
6
4
0
0
6
LINGÜÍSTICA
1
2
2
6
4
0
0
9
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
6
4
0
1
1
LLENGUA I SOCIETAT
1
2
2
6
4
1
0
2
LLENGUA FRANCESA I
1
2
2
6
4
1
0
4
LITERATURA FRANCESA I
1
2
2
6
4
1
0
5
EL LLEGAT CLÀSSIC
1
2
2
6
4
1
0
6
LLATÍ
1
2
2
6
4
1
0
7
LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
1
2
2
6
4
1
0
8
LITERATURA ROMÀNICA
1
2
2
6
4
1
0
9
COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
1
2
2
6
4
1
1
0
COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
1
2
2
6
4
1
1
1
LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
1
2
2
6
4
1
1
2
LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
1
2
2
6
4
1
1
3
LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
1
2
2
6
4
1
1
4
LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
1
2
2
6
4
1
1
5
METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
1
2
2
6
4
1
1
6
LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
1
2
2
6
4
1
2
0
ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
1
2
2
6
4
1
2
1
LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
1
2
2
6
4
1
2
2
HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
1
2
2
6
4
1
2
3
ESPANYOL CONVERSACIONAL
1
2
2
6
4
1
1
7
LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
1
2
2
6
4
1
1
8
INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
1
2
2
6
4
1
1
9
LITERATURA MEDIEVAL
1
2
2
6
4
1
2
4
LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
1
2
2
6
4
1
2
5
L'ESPANYOL D'AMÈRICA
1
2
2
6
4
1
2
6
EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
1
2
2
6
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
6
4
2
0
4
LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
1
2
2
6
4
2
0
9
CORRECCIÓ DE TEXTOS
1
2
2
6
4
2
1
8
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
1
2
2
6
4
2
2
2
DONA I LITERATURA
1
2
2
6
4
2
2
5
TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
1
2
2
6
4
2
2
6
PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
1
2
2
6
4
2
2
8
FRANCÈS COMUNICATIU
1
2
2
6
4
2
3
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
2
2
6
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
A1Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves
aplicacions.
RA1Coneix les bases teòriques de la lingüística.
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264106/LLATÍ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Identifica les característiques del llenguatge humà.
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264106/LLATÍ
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264106/LLATÍ
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Coneix les aplicacions de la lingüística.
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264001/LITERATURA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264106/LLATÍ
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264001/LITERATURA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264106/LLATÍ
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264001/LITERATURA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264002/ANGLÈS I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264003/ANGLÈS II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264106/LLATÍ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Valora la riquesa lingüística del món.
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264001/LITERATURA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264002/ANGLÈS I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264003/ANGLÈS II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264106/LLATÍ
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264001/LITERATURA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264002/ANGLÈS I
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264003/ANGLÈS II
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264106/LLATÍ
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA10Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264001/LITERATURA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264002/ANGLÈS I
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264003/ANGLÈS II
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264106/LLATÍ
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA11Construeix una argumentació lingüística.
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264001/LITERATURA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264002/ANGLÈS I
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264003/ANGLÈS II
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264106/LLATÍ
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA12Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264001/LITERATURA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264002/ANGLÈS I
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264003/ANGLÈS II
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264106/LLATÍ
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA13Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264001/LITERATURA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264002/ANGLÈS I
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264003/ANGLÈS II
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264106/LLATÍ
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA14Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264001/LITERATURA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264002/ANGLÈS I
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264003/ANGLÈS II
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264106/LLATÍ
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA15Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264001/LITERATURA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264002/ANGLÈS I
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264003/ANGLÈS II
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264106/LLATÍ
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A2Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la literatura i la crítica
literària.
RA1Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264106/LLATÍ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264106/LLATÍ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264106/LLATÍ
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264001/LITERATURA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264106/LLATÍ
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A3Entendre una segona llengua estrangera i expressar-se en ella en un nivell bàsic.
RA1Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264106/LLATÍ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d'una segona llengua estrangera.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264106/LLATÍ
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264106/LLATÍ
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264001/LITERATURA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264106/LLATÍ
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264001/LITERATURA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264106/LLATÍ
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264001/LITERATURA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264002/ANGLÈS I
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264003/ANGLÈS II
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264106/LLATÍ
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264001/LITERATURA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264002/ANGLÈS I
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264003/ANGLÈS II
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264106/LLATÍ
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264001/LITERATURA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264002/ANGLÈS I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264003/ANGLÈS II
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264106/LLATÍ
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA10Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264001/LITERATURA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264002/ANGLÈS I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264003/ANGLÈS II
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264106/LLATÍ
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A4Aprofundir en el coneixement de l'ésser humà i dels seus diversos entorns culturals.
RA1Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264106/LLATÍ
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264106/LLATÍ
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264106/LLATÍ
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264001/LITERATURA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264106/LLATÍ
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264001/LITERATURA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264106/LLATÍ
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264001/LITERATURA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264002/ANGLÈS I
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264003/ANGLÈS II
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264106/LLATÍ
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264001/LITERATURA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264002/ANGLÈS I
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264003/ANGLÈS II
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264106/LLATÍ
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264001/LITERATURA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264002/ANGLÈS I
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264003/ANGLÈS II
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264106/LLATÍ
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A5Acostar-se a la llengua llatina i als aspectes més generals de la tradició clàssica.
RA1Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264106/LLATÍ
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Tradueix textos llatins en prosa i vers.
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264106/LLATÍ
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264106/LLATÍ
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264106/LLATÍ
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A6Demostrar que coneix l'evolució del llatí a les llengües romàniques i l'origen de les
literatures romàniques.
RA1Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Identifica els gèneres literaris medievals
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264001/LITERATURA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264106/LLATÍ
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264222/DONA I LITERATURA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264106/LLATÍ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264106/LLATÍ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264106/LLATÍ
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A7Demostrar que coneix la història de la literatura en llengua espanyola.
RA1Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola
contemporània.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264106/LLATÍ
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVIII i XIX.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264106/LLATÍ
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura espanyola dels
segles XVI i XVII.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix els orígens de la literatura espanyola.
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264106/LLATÍ
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura espanyola.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264001/LITERATURA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264106/LLATÍ
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix els moviments, gèneres i autors més significatius de la literatura hispanoamericana.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264001/LITERATURA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264106/LLATÍ
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264001/LITERATURA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264002/ANGLÈS I
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264003/ANGLÈS II
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264106/LLATÍ
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264001/LITERATURA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264002/ANGLÈS I
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264003/ANGLÈS II
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264106/LLATÍ
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - S’acosta al concepte d’interculturalitat mitjançant els textos literaris.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264001/LITERATURA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264002/ANGLÈS I
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264003/ANGLÈS II
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264106/LLATÍ
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A8Demostrar un coneixement avançat de les tècniques i els mètodes de la investigació i la creació
literàries i de l'edició de textos.
RA1Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264106/LLATÍ
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix les bases de l'edició de textos.
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264106/LLATÍ
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264106/LLATÍ
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264001/LITERATURA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264106/LLATÍ
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Localitza els diferents tipus de testimonis (manuscrits i impresos) necessaris per establir un text.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264001/LITERATURA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264106/LLATÍ
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Identifica les peculiaritats de la transmissió textual de textos de diferents gèneres i èpoques
de la tradició hispànica i els diferents problemes que impliquen per als lectors i els editors.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264001/LITERATURA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264002/ANGLÈS I
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264003/ANGLÈS II
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264106/LLATÍ
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264001/LITERATURA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264002/ANGLÈS I
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264003/ANGLÈS II
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264106/LLATÍ
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix i utilitza les eines necessàries per a l'anàlisi científica de la literatura en llengua
espanyola.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264001/LITERATURA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264002/ANGLÈS I
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264003/ANGLÈS II
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264106/LLATÍ
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA10Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264001/LITERATURA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264002/ANGLÈS I
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264003/ANGLÈS II
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264106/LLATÍ
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Observa reflexivament la realitat per modelar-la mitjançant la paraula i la imaginació en un text
escrit.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A9Demostrar que coneix l'estructura, l'ús, la variació i l'evolució històrica de la llengua
espanyola.
RA1Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua espanyola.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264106/LLATÍ
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Transcriu fonològicament i fonèticament els sons de la llengua espanyola.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264106/LLATÍ
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua espanyola.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264106/LLATÍ
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Analitza morfològicament les paraules de la llengua espanyola.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264001/LITERATURA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264106/LLATÍ
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua espanyola.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264001/LITERATURA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264106/LLATÍ
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Analitza sintàcticament les oracions de la llengua espanyola.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Coneix les relacions semàntiques lèxiques.
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264001/LITERATURA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264002/ANGLÈS I
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264003/ANGLÈS II
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264106/LLATÍ
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264001/LITERATURA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264002/ANGLÈS I
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264003/ANGLÈS II
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264106/LLATÍ
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix els mecanismes de interpretació semàntica de les oracions.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264001/LITERATURA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264002/ANGLÈS I
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264003/ANGLÈS II
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264106/LLATÍ
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua espanyola.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA10Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264001/LITERATURA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264002/ANGLÈS I
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264003/ANGLÈS II
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264106/LLATÍ
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua espanyola.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA11Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264001/LITERATURA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264002/ANGLÈS I
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264003/ANGLÈS II
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264106/LLATÍ
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua española.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA12Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264001/LITERATURA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264002/ANGLÈS I
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264003/ANGLÈS II
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264106/LLATÍ
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix les varietats de l'espanyol parlat a Amèrica des d'una perspectiva històrica i actual.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA13Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264001/LITERATURA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264002/ANGLÈS I
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264003/ANGLÈS II
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264106/LLATÍ
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Relaciona el coneixement lingüístic amb altres tipus de coneixement.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA14Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264001/LITERATURA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264002/ANGLÈS I
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264003/ANGLÈS II
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264106/LLATÍ
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A10Demostrar un coneixement avançat dels mecanismes orals i escrits de la llengua espanyola i de les
divereses metodologies que implica l'activitat professional que s'en deriva.
RA1Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264106/LLATÍ
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Utilitza amb eficacia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264106/LLATÍ
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264106/LLATÍ
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix les metodologies de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264001/LITERATURA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264106/LLATÍ
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitza el materials de l’ensenyament de l’espanyol.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Elabora diferents tipus de textos.
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264001/LITERATURA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264106/LLATÍ
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Elabora diferents tipus de textos.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264001/LITERATURA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264002/ANGLÈS I
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264003/ANGLÈS II
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264106/LLATÍ
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Gestiona i controla la qualitat editorial.
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264001/LITERATURA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264002/ANGLÈS I
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264003/ANGLÈS II
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264106/LLATÍ
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264001/LITERATURA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264002/ANGLÈS I
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264003/ANGLÈS II
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264106/LLATÍ
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de
l’espanyol: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
CT1Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.
RA1Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
CT2Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
RA1Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264106/LLATÍ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264106/LLATÍ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12264501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264102/LLENGUA FRANCESA I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264104/LITERATURA FRANCESA I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264106/LLATÍ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264209/CORRECCIÓ DE TEXTOS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264218/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264222/DONA I LITERATURA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Organitzar la