2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
7
4
0
0
1
LITERATURA
1
2
2
7
4
0
0
2
ANGLÈS I
1
2
2
7
4
0
0
3
ANGLÈS II
1
2
2
7
4
0
0
4
COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
1
2
2
7
4
0
0
5
COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
1
2
2
7
4
0
0
6
LINGÜÍSTICA
1
2
2
7
4
0
0
9
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
7
4
0
1
1
LLENGUA I SOCIETAT
1
2
2
7
4
1
0
1
LLENGUA ALEMANYA I
1
2
2
7
4
1
0
3
LLENGUA ALEMANYA II
1
2
2
7
4
1
0
4
LITERATURA FRANCESA
1
2
2
7
4
1
0
5
LLENGUA ANGLESA I
1
2
2
7
4
1
0
6
LLENGUA ANGLESA II
1
2
2
7
4
1
0
7
DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
1
2
2
7
4
1
0
8
DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
1
2
2
7
4
1
0
9
DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
1
2
2
7
4
1
1
0
DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
1
2
2
7
4
1
1
9
ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
1
2
2
7
4
1
2
0
ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
1
2
2
7
4
1
1
1
LLENGUA ANGLESA III
1
2
2
7
4
1
1
2
LLENGUA ANGLESA IV
1
2
2
7
4
1
1
3
EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
1
2
2
7
4
1
1
4
EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
1
2
2
7
4
1
2
1
INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
1
2
2
7
4
1
2
2
NARRATIVA EN ANGLÈS
1
2
2
7
4
1
2
3
INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
1
2
2
7
4
1
2
4
INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
1
2
2
7
4
1
1
5
LLENGUA ANGLESA V
1
2
2
7
4
1
1
6
LLENGUA ANGLESA VI
1
2
2
7
4
1
1
7
TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
1
2
2
7
4
1
1
8
TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
1
2
2
7
4
1
2
5
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
1
2
2
7
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
7
4
2
0
1
LLENGUA ALEMANYA III
1
2
2
7
4
2
0
2
LLENGUA ALEMANYA IV
1
2
2
7
4
2
0
4
MITOLOGIA ALEMANYA
1
2
2
7
4
2
0
7
GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
1
2
2
7
4
2
1
0
L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
1
2
2
7
4
2
1
3
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
2
2
7
4
2
1
6
LITERATURA NORD-AMERICANA
1
2
2
7
4
2
1
8
LITERATURES POSTCOLONIALS
1
2
2
7
4
2
1
9
TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
1
2
2
7
4
2
2
4
FRANCÈS COMUNICATIU
1
2
2
7
4
2
2
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
2
2
7
4
2
3
1
ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
1
2
2
7
4
2
3
2
APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
1
2
2
7
4
2
4
3
CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
A1Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves
aplicacions.
RA1Coneix les bases teòriques de la lingüística.
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274001/LITERATURA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA2Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274001/LITERATURA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA3Identifica les característiques del llenguatge humà.
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274001/LITERATURA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274002/ANGLÈS I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274003/ANGLÈS II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA4Coneix les aplicacions de la lingüística.
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274001/LITERATURA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA5Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274001/LITERATURA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274002/ANGLÈS I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274003/ANGLÈS II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA6Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274001/LITERATURA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274002/ANGLÈS I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274003/ANGLÈS II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA7Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274001/LITERATURA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274002/ANGLÈS I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274003/ANGLÈS II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA8Valora la riquesa lingüística del món.
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274001/LITERATURA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274002/ANGLÈS I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274003/ANGLÈS II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA9Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274001/LITERATURA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274002/ANGLÈS I
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274003/ANGLÈS II
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA9 - Presenta una visió crítica de la investigació entorn de l’adquisició de l’anglès como a
llengua estrangera.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA10Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274001/LITERATURA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274002/ANGLÈS I
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274003/ANGLÈS II
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA10 - Ofereix una visió àmplia sobre els principals aspectes relacionats amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA11Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274001/LITERATURA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274002/ANGLÈS I
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274003/ANGLÈS II
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA11 - Coneix els principis bàsics de l’adquisició de segones llengües.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
A2Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la literatura i la crítica
literària.
RA1Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA2Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274001/LITERATURA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274002/ANGLÈS I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274003/ANGLÈS II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA3Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274001/LITERATURA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA4Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274001/LITERATURA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274002/ANGLÈS I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274003/ANGLÈS II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA5Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274001/LITERATURA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274002/ANGLÈS I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274003/ANGLÈS II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
A3Entendre una segona llengua estrangera i expressar-se en ella en un nivell bàsic.
RA1Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274001/LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274002/ANGLÈS I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274003/ANGLÈS II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA3Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274001/LITERATURA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA3 - Coneix, a un nivell bàsic, els sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació
amb el sistema ortogràfic.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA4Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274001/LITERATURA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274002/ANGLÈS I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274003/ANGLÈS II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA5Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274001/LITERATURA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274002/ANGLÈS I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274003/ANGLÈS II
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA5 - Identifica, a un nivell bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA6Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274001/LITERATURA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274002/ANGLÈS I
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274003/ANGLÈS II
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA7Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274001/LITERATURA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274002/ANGLÈS I
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274003/ANGLÈS II
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA7 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA8Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274001/LITERATURA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274002/ANGLÈS I
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274003/ANGLÈS II
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA9Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274001/LITERATURA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274002/ANGLÈS I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274003/ANGLÈS II
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA9 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA10Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274001/LITERATURA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274002/ANGLÈS I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274003/ANGLÈS II
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA10 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
A4Aprofundir en el coneixement de l’ésser humà i dels seus diversos entorns culturals.
RA1Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274001/LITERATURA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274002/ANGLÈS I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274003/ANGLÈS II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA2Realitza comentaris de textos i assaigs.
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274001/LITERATURA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274002/ANGLÈS I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274003/ANGLÈS II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA3Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274001/LITERATURA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274002/ANGLÈS I
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274003/ANGLÈS II
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA3 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA4Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274001/LITERATURA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274002/ANGLÈS I
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274003/ANGLÈS II
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA4 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA5Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274001/LITERATURA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274002/ANGLÈS I
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274003/ANGLÈS II
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA5 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA6Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274001/LITERATURA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274002/ANGLÈS I
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274003/ANGLÈS II
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA6 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA7Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274001/LITERATURA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274002/ANGLÈS I
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274003/ANGLÈS II
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA7 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA8Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274001/LITERATURA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274002/ANGLÈS I
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274003/ANGLÈS II
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA8 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA9Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274001/LITERATURA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274002/ANGLÈS I
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274003/ANGLÈS II
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA9 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA10Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274001/LITERATURA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274002/ANGLÈS I
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274003/ANGLÈS II
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA10 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA11Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274001/LITERATURA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274002/ANGLÈS I
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274003/ANGLÈS II
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA11 - Se sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA12Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274001/LITERATURA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274002/ANGLÈS I
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274003/ANGLÈS II
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA12 - Adquireix una visió general de la construcció de la mitologia dels pobles germànics.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA13Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274001/LITERATURA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274002/ANGLÈS I
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274003/ANGLÈS II
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA13 - Adquireix els coneixements clau que permeten entendre l'evolució històrica d'Alemanya.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA14Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274001/LITERATURA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274002/ANGLÈS I
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274003/ANGLÈS II
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA14 - Coneix determinats moviments literaris i la seva inserció en diversos contextos culturals i
històrics.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA15Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274001/LITERATURA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274002/ANGLÈS I
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274003/ANGLÈS II
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA15 - Es familiaritza amb la relació entre la literatura i el cinema alemanys.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
A5Dominar la llengua anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic i expressar-s’hi oralment i
per escrit de manera fluida i precisa.
RA1Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274001/LITERATURA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274002/ANGLÈS I
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274003/ANGLÈS II
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA1 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA2Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274001/LITERATURA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274002/ANGLÈS I
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274003/ANGLÈS II
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA2 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
intermedi-alt.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA3Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274001/LITERATURA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274002/ANGLÈS I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274003/ANGLÈS II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA4Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274001/LITERATURA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274002/ANGLÈS I
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274003/ANGLÈS II
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA4 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA5Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274001/LITERATURA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274002/ANGLÈS I
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274003/ANGLÈS II
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA5 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua angles a un nivell intermedi-alt.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA6Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274001/LITERATURA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274002/ANGLÈS I
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274003/ANGLÈS II
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA6 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell intermedi-alt.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA7Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274001/LITERATURA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274002/ANGLÈS I
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274003/ANGLÈS II
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA7 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell intermedi-alt.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA8Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274001/LITERATURA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274002/ANGLÈS I
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274003/ANGLÈS II
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA8 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies elementals pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA9Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274001/LITERATURA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274002/ANGLÈS I
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274003/ANGLÈS II
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA9 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA10Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274001/LITERATURA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274002/ANGLÈS I
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274003/ANGLÈS II
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA10 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
avançat.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA11Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274001/LITERATURA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274002/ANGLÈS I
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274003/ANGLÈS II
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell intermedi-avançat.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA12Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274001/LITERATURA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274002/ANGLÈS I
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274003/ANGLÈS II
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA13Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274001/LITERATURA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274002/ANGLÈS I
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274003/ANGLÈS II
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA13 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA14Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274001/LITERATURA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274002/ANGLÈS I
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274003/ANGLÈS II
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA14 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA15Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274001/LITERATURA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274002/ANGLÈS I
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274003/ANGLÈS II
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA15 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell avançat.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA16Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274001/LITERATURA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274002/ANGLÈS I
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274003/ANGLÈS II
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA16 - Coneix i aplica les tècniques i estratègies bàsiques pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA17Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274001/LITERATURA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274002/ANGLÈS I
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274003/ANGLÈS II
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA17 - Domina la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA18Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274001/LITERATURA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274002/ANGLÈS I
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274003/ANGLÈS II
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA18 - Mostra un maneig de la llengua anglesa (de forma oral i/o escrita) en contextos diversos a un nivell
superior.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA19Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274001/LITERATURA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274002/ANGLÈS I
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274003/ANGLÈS II
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA19 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA20Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274001/LITERATURA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274002/ANGLÈS I
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274003/ANGLÈS II
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA20 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA21Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274001/LITERATURA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274002/ANGLÈS I
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274003/ANGLÈS II
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA21 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats d’ús de
la llengua anglesa a un nivell superior.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA22Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274001/LITERATURA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274002/ANGLÈS I
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274003/ANGLÈS II
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA22 - Desenvolupa la capacitat d’expressió oral i/o escrita per a satisfer les necessitats que vagin
més enllà de l’ús purament instrumental de la llengua anglesa a un nivell superior.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA23Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274001/LITERATURA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274002/ANGLÈS I
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274003/ANGLÈS II
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA23 - Elabora un discurs oral i/o escrit concís i coherent a fi de comunicar els resultats del treball
realitzat a un nivell superior.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA24Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274001/LITERATURA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274002/ANGLÈS I
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274003/ANGLÈS II
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA24 - Domina las tècniques i les estratègies pròpies del discurs oral i/o escrit.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA25Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274001/LITERATURA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274002/ANGLÈS I
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274003/ANGLÈS II
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA25 - Obté consciència dels principals aspectes contrastius entre l’anglès i l’espanyol/català.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA26Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274001/LITERATURA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274002/ANGLÈS I
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274003/ANGLÈS II
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA26 - Obté consciència dels errors més comuns que es produeixen en el procés de transferència entre
l’anglès i l’espanyol/català, a fi d’identificar-los i corregir-los.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA27Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274001/LITERATURA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274002/ANGLÈS I
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274003/ANGLÈS II
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA27 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA28Coneix el sistema de transcripció fonètica.
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274001/LITERATURA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274002/ANGLÈS I
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274003/ANGLÈS II
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA28 - Coneix el sistema de transcripció fonètica.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA29Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274001/LITERATURA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274002/ANGLÈS I
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274003/ANGLÈS II
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA29 - Se sensibilitza sobre la importància de la pronunciació en l’expressió oral i és capaç
d’identificar i corregir mals hàbits adquirits.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA30Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274001/LITERATURA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274002/ANGLÈS I
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274003/ANGLÈS II
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA30 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA31Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274001/LITERATURA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274002/ANGLÈS I
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274003/ANGLÈS II
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA31 - Coneix la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i és capaç d'analitzar-la
lingüísticament.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA32Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274001/LITERATURA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274002/ANGLÈS I
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274003/ANGLÈS II
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA32 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals funcionals de la gramàtica
anglesa des d’un punt de vista teòric i pràctic.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA33Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274001/LITERATURA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274002/ANGLÈS I
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274003/ANGLÈS II
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA33 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA34Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274001/LITERATURA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274002/ANGLÈS I
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274003/ANGLÈS II
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA34 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA35Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274001/LITERATURA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274002/ANGLÈS I
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274003/ANGLÈS II
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA35 - Comprèn el desenvolupament de les principals varietats regionals de l’anglès.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA36Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274001/LITERATURA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274002/ANGLÈS I
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274003/ANGLÈS II
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA36 - Reconeix i identifica les principals varietats de l’anglès.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA37Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274001/LITERATURA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274002/ANGLÈS I
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274003/ANGLÈS II
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274201/LLENGUA ALEMANYA III
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274202/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274204/MITOLOGIA ALEMANYA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274207/GRAMÀTICA ANGLESA AVANÇADA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274210/L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274216/LITERATURA NORD-AMERICANA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274218/LITERATURES POSTCOLONIALS
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274219/TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274224/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274231/ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES I PRAGMÀTICA
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274232/APRENENTATGE DE LLENGÜES ON-LINE
    RA37 - Coneix l'evolució històrica de la llengua anglesa.

12274243/CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA
 RA38Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274001/LITERATURA
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274002/ANGLÈS I
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274003/ANGLÈS II
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274006/LINGÜÍSTICA
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274011/LLENGUA I SOCIETAT
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274104/LITERATURA FRANCESA
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274105/LLENGUA ANGLESA I
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274106/LLENGUA ANGLESA II
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274107/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274108/DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274109/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274110/DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274119/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274120/ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274111/LLENGUA ANGLESA III
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274112/LLENGUA ANGLESA IV
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274113/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274114/EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274121/INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274122/NARRATIVA EN ANGLÈS
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274123/INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274124/INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274115/LLENGUA ANGLESA V
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274116/LLENGUA ANGLESA VI
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274117/TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274118/TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274125/GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
    RA38 - Coneix i analitza els principals aspectes del component semàntic de la llengua anglesa.

12274301/TREBALL DE FI DE GRAU