2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Història de l'Art i Arqueologia (2018)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12304001 ARQUEOLOGIA GENERAL 1Q
Formació bàsica 6
12304002 ART ANTIC 1Q
Formació bàsica 6
12304003 MÓN ACTUAL 1Q
Formació bàsica 6
12304004 PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA 1Q
Formació bàsica 6
12304005 SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT 1Q
Formació bàsica 6
12304006 ART MEDIEVAL 2Q
Formació bàsica 6
12304007 ART MODERN 2Q
Formació bàsica 6
12304008 RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL 2Q
Formació bàsica 6
12304009 SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA 2Q
Formació bàsica 6
12304010 SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12304101 ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM 1Q
Obligatòria 6
12304102 ARQUEOLOGIA I ART GRECS 1Q
Obligatòria 6
12304110 ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL 1Q
Obligatòria 6
12304104 MITOLOGIA CLÀSSICA 1Q
Obligatòria 6
12304105 SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA 1Q
Obligatòria 6
12304106 ARQUEOLOGIA I ART ROMANS 2Q
Obligatòria 6
12304107 ART CONTEMPORANI 2Q
Obligatòria 6
12304103 ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS 2Q
Obligatòria 6
12304108 FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL 2Q
Obligatòria 6
12304109 HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12304111 ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA 1Q
Obligatòria 6
12304112 CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC 1Q
Obligatòria 6
12304113 FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
12304114 HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE 1Q
Obligatòria 6
12304115 HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES 1Q
Obligatòria 6
12304116 ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA 2Q
Obligatòria 6
12304117 HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL 2Q
Obligatòria 6
12304118 LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL 2Q
Obligatòria 6
12304119 TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL 2Q
Obligatòria 6
12304120 TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12304121 DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART 1Q
Obligatòria 6
12304122 MUSEOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
12304401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q
Pràctiques Externes obligatòria 6
12304301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12304206 ARQUITECTURA BARROCA 1Q
Optativa 6
12304210 EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC 1Q
Optativa 6
12304204 ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL 2Q
Optativa 6
12304205 ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS 2Q
Optativa 6
12304201 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT 1Q
2Q
Optativa 6
12304213 LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA 2Q
Optativa 6
12304214 MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART 2Q
Optativa 6
12304215 PINTURA DEL SEGLE XIX 2Q
Optativa 6
12304218 TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA 2Q
Optativa 6