2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
3
0
4
0
0
1
ARQUEOLOGIA GENERAL
1
2
3
0
4
0
0
2
ART ANTIC
1
2
3
0
4
0
0
3
MÓN ACTUAL
1
2
3
0
4
0
0
4
PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
1
2
3
0
4
0
0
5
SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
1
2
3
0
4
0
0
6
ART MEDIEVAL
1
2
3
0
4
0
0
7
ART MODERN
1
2
3
0
4
0
0
8
RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
1
2
3
0
4
0
0
9
SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
1
2
3
0
4
0
1
0
SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
1
2
3
0
4
1
0
1
ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
1
2
3
0
4
1
0
2
ARQUEOLOGIA I ART GRECS
1
2
3
0
4
1
0
3
ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
1
2
3
0
4
1
0
4
MITOLOGIA CLÀSSICA
1
2
3
0
4
1
0
5
SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
1
2
3
0
4
1
0
6
ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
1
2
3
0
4
1
0
7
ART CONTEMPORANI
1
2
3
0
4
1
0
8
FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
1
2
3
0
4
1
0
9
HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
1
2
3
0
4
1
1
0
ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
1
2
3
0
4
1
1
1
ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
1
2
3
0
4
1
1
2
CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
1
2
3
0
4
1
1
3
FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
1
2
3
0
4
1
1
4
HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
1
2
3
0
4
1
1
5
HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
1
2
3
0
4
1
1
6
ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
1
2
3
0
4
1
1
7
HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
1
2
3
0
4
1
1
8
LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
1
2
3
0
4
1
1
9
TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
1
2
3
0
4
1
2
0
TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
1
2
3
0
4
1
2
1
DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
1
2
3
0
4
1
2
2
MUSEOLOGIA
1
2
3
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
3
0
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
2
3
0
4
2
0
1
ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
1
2
3
0
4
2
0
4
ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
1
2
3
0
4
2
0
5
ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
1
2
3
0
4
2
0
6
ARQUITECTURA BARROCA
1
2
3
0
4
2
1
0
EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
1
2
3
0
4
2
1
3
LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
1
2
3
0
4
2
1
4
MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
1
2
3
0
4
2
1
5
PINTURA DEL SEGLE XIX
1
2
3
0
4
2
1
8
TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
A1Definir un mapa de coordenades espaciotemporals per a la producció material i historicoartística
des de l'antiguitat fins a l'actualitat.
RA1Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA2Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA3Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA4Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA5Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA6Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA7Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA8Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA9Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304002/ART ANTIC
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304007/ART MODERN
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA10Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304002/ART ANTIC
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304007/ART MODERN
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA11Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304002/ART ANTIC
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304007/ART MODERN
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA12S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304002/ART ANTIC
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304007/ART MODERN
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
A2Aplicar la metodologia pròpia de la història de l'art i de l'arqueologia a l'anàlisi de l'objecte
artístic.
RA1Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA2Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA3Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA4Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA5Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA6Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA7Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA8Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA9Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304002/ART ANTIC
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304007/ART MODERN
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA10Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304002/ART ANTIC
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304007/ART MODERN
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA11Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304002/ART ANTIC
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304007/ART MODERN
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA12Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304002/ART ANTIC
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304007/ART MODERN
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA13Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304002/ART ANTIC
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304007/ART MODERN
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA14Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304002/ART ANTIC
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304007/ART MODERN
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
A3Elaborar projectes i itineraris en l'àmbit de la gestió del patrimoni artístic i arqueològic a
partir de coneixements avançats de museologia i museografia.
RA1Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA2Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA3Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA4Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA5Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA6Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA7Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA8Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
A4Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals i gestionar els principals mitjans
tecnològics aplicats al patrimoni historicoartístic i arqueològic.
RA1Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA2Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA3Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA4Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA5Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA6Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA7Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
A5Analitzar, interpretar i comparar el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori
en relació amb l'arqueologia i la història de l'art general.
RA1Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA2Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA3Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA4Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA5Posa en context europeu la producció artística local.
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA6Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
A6Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques.
RA1Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA2Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA3Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA4Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA5Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA6Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA7Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA8Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA9Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304002/ART ANTIC
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304007/ART MODERN
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA10Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304002/ART ANTIC
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304007/ART MODERN
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA11Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304002/ART ANTIC
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304007/ART MODERN
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA12Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304002/ART ANTIC
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304007/ART MODERN
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA13Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304002/ART ANTIC
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304007/ART MODERN
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
A7Aplicar la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.
RA1Adquireix coneixements literaris i culturals.
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA2Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA3Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA4Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA5Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA6Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA7Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA8Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA9Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304002/ART ANTIC
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304007/ART MODERN
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA10Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304002/ART ANTIC
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304007/ART MODERN
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA11Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304002/ART ANTIC
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304007/ART MODERN
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA12Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304002/ART ANTIC
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304007/ART MODERN
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA13Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304002/ART ANTIC
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304007/ART MODERN
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA14Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304002/ART ANTIC
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304007/ART MODERN
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
A8Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques.
RA1Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA2Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA3Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA4Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA5Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA6Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA7Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304007/ART MODERN
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304122/MUSEOLOGIA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA8Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304115/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304116/ESTUDI DE LA CIUTAT HISTÒRICA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304117/HUMANITATS DIGITALS I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304118/LA TRADICIÓ CLÀSSICA A L'ART OCCIDENTAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304119/TALLER INTERDISCIPLINARI D'ARQUEOLOGIA: TÀRRACO PATRIMONI MUNDIAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304120/TALLER INTERDISCIPLINARI: ARXIUS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304121/DIDÀCTICA I SOCIALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304122/MUSEOLOGIA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304201/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304204/ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304205/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE I GIS
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304206/ARQUITECTURA BARROCA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304210/EXCAVACIÓ I REGISTRE ARQUEOLÒGIC
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304213/LES DONES A L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304214/MERCAT, GALERIES I CRÍTICA D'ART
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304215/PINTURA DEL SEGLE XIX
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304218/TALLER INTERDISCIPLINARI: VIATGE D'ESTUDIS A ROMA
 RA9Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304002/ART ANTIC
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304007/ART MODERN
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304111/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304112/CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304113/FONTS PER A LA HISTÒRIA DE L'ART I L'ARQUEOLOGIA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304114/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTAC