2023_24
Guia docent 
Facultat de Química
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Doble tit. de grau en Biotecnologia i en Bioquímica i Biol. Molecular(2014)
Grau en Bioquímica i Biologia Molecular (2009)
Grau en Química (2009)
Grau en Química (anglès) (2017)

Màster Oficial
Catàlisi Sostenible (Erasmus Mundus) (2021)
Genètica, Física i Química Forense (2017)
Nutrició i Metabolisme (2012)
Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular (2013)
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (2010)