2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

http://www.fmcs.urv.cat/portafolis/index.html


Per a què em pot ser útil la tutoria?

Com estan organitzades les tutories?

Qui és el meu tutor/a?

Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

En quins moments és recomanable anar a les tutories?